tag: urządzenia pomiarowe

Jak działają mierniki poziomu cieczy w zbiornikach

Magazynowanie cieczy w zbiornikach, wiąże się z koniecznością stosowania mierników poziomu, informujących obsługę obiektu bądź nadrzędny system sterowania o aktualnym poziomie cieczy. więcej
mikrometr

Metody zastosowania i rodzaje przyrządów mikrometrycznych

Mikrometry to przyrządy, używane w warsztatowej technice pomiarowej. Służą do mierzenia wymiarów geometrycznych przedmiotów wykonanych z materiałów twardych, a także wymiarów wewnętrznych, głównie średnic otworów.... więcej
pomiar-gazu

Pomiar gazu SF6 w technologii wysokich napięć

Zastosowanie heksafluorku siarki, czyli gazu SF6, jest bardzo szerokie. Jest to uzasadnione, bowiem gaz SF6 posiada szereg zalet – jest izolujący, nietoksyczny oraz niepalny,... więcej
pomiar poziomu osadu

Ciągły pomiar poziomu osadu w osadnikach. Jak to działa?

Osadniki (zwane również odstojnikami) pełnią ważną rolę w procesie oczyszczania ścieków pochodzących  z gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych i kopalń. Te specjalnej konstrukcji zbiorniki oddzielają... więcej
czujniki do pomiarow akustycznych

Czujniki do pomiarów akustycznych – budowa i działanie

Podstawowa definicja dźwięku opisuje go jako zjawisko falowe, wywołane drganiem cząsteczek dowolnego obiektu sprężystego - tymi obiektami mogą być zarówno gazy, ciecze, jak i... więcej
detektor gazu

Detektor gazu – budowa i zasady działania

Detektor gazu to niezbędne wyposażenie każdego miejsca, w którym istnieje ryzyko ulatniania się palnych i trujących gazów, takich jak tlenek węgla, dwutlenek siarki, dwutlenek... więcej
urzadzenia pomiarowe

Automatyczne i nieautomatyczne – rodzaje wag i dokładność ich pomiarów

Waga elektroniczna to podstawowy rodzaj urządzenia mierniczego, stosowany do wyznaczania masy towarów i surowców. Z uwagi na pełnione funkcje, sposób działania i dokładność prowadzonych... więcej