Akumulatory do siłowni telekomunikacyjnych. Co warto o nich wiedzieć?

Siłownia telekomunikacyjna to bez wątpienia najpopularniejszy system zasilania urządzeń telekomunikacyjnych. Dzięki wykorzystaniu profesjonalnych siłowni, zasilanie jest w pełni niezawodne, bezprzerwowe, utrzymane na jednakowym poziomie oraz bez niepożądanych zakłóceń. Możemy wyróżnić siłownie outdoor i indoor – wszystkie o ściśle zdefiniowanych parametrach konstrukcyjnych. Istotny element siłowni stanowią baterie akumulatorów.

Siłownie telekomunikacyjne

Akumulatory w siłowniach telekomunikacyjnych

Standardowe siłownie telekomunikacyjne wykorzystują do działania akumulatory kwasowe bądź też żelowe. Te pierwsze są zaopatrzone w specjalną technologię rekombinacji gazów, niewymagających cyklicznego uzupełniania elektrolitu i zapewniających minimalną emisję wodoru do otoczenia. W kontekście ogólnej wydajności, ważną kwestię stanowi żywotność akumulatora. Zależy ona głównie od temperatury, w jakiej akumulator jest eksploatowany.

Praca buforowa siłowni, a działanie akumulatora

Siłownia zasilana z sieci energetycznej jest połączona z akumulatorem równolegle. Ciągłość naładowania baterii jest możliwa dzięki utrzymaniu odpowiedniego napięcia. Jak to działa?

Siłownia ładuje baterie odpowiednim prądem, pokrywającym ich samorozładowywanie oraz chwilowe pobory prądu przy dynamicznych zmianach obciążenia. Utrzymanie pełnego naładowania baterii akumulatora jest możliwe dzięki dostarczeniu na zaciski optymalnego napięcia oraz niewielkiego prądu. Aby uniknąć zjawiska nazbyt szybkiego wyeksploatowania akumulatora, wykorzystuje się tzw. temperaturową kompensację napięcia buforowaniaobjaśnia przedstawiciel firmy EMU, producenta i dostawcy rozwiązań z zakresu magazynów energii, baterii, akumulatorów i ogniw do zasilania awaryjnego i pracy cyklicznej oraz OZE.

Ładowanie akumulatora i test baterii

Po długiej pracy, akumulatory siłowni telekomunikacyjnych wymagają ładowania. Szybkie ładowanie podwyższonym napięciem przebiega w bateriach akumulatorów nieodłączonych od zasilanych urządzeń. W trakcie ładowania, napięcie wyjściowe systemu zasilania musi być utrzymywane w zakresie tolerancji dozwolonym dla zasilanych urządzeń. Obniżenie napięcia wyjściowego siłowni następuje też w trakcie pomiaru pojemności baterii (tzw. test baterii). Przy naładowanej baterii podlega ona rozładowaniu poprzez odbiornik aż do wartości zdefiniowanej w sterowniku systemowym jako napięcie końcowe testu baterii. W tym trybie pracy całość prądu jest pobierana z baterii – prostownik znajduje się zaś w stanie czuwania.

Zasilanie na wprost i praca bateryjna

Siłownie telekomunikacyjne mogą pracować w trybie na wprost. Polega on na bezpośrednim zasilaniu urządzeń napięciem stałym, bez potrzeby współpracy z baterią. Z drugiej strony, istnieje możliwość pracy bateryjnej, kiedy to dołączone do siłowni odbiorniki podlegają zasilaniu właśnie z baterii. Wtedy to prostowniki są wyłączone (dochodzi do zaniku napięcia zasilającego). Praca siłowni z baterii trwa aż do momentu całkowitego rozładowania. Więcej szczegółowych informacji na temat akumulatorów można odnaleźć na stronie emu.com.pl.

śr. ocena 5 / głosów 5