Charakterystyka silników hydraulicznych typu SOK

Silniki hydrauliczne obiegowo krzywkowe typu SOK stosowane są najczęściej w napędach ruchu obrotowego rozmaitych transporterów, wciągarek, wiertnic, mieszadeł oraz maszyn wykorzystywanych w przemyśle wydobywczym. Niemal ¾ wszystkich silników hydraulicznych tego typu wykorzystuje się w górnictwie węglowym jako napęd kombajnów ścianowych oraz urządzeń służących do transportu węgla z przodków na powierzchnię.

silnik-hydrauliczny

Zastosowania i zalety silników hydraulicznych typu SOK

Przemysł górniczy jest największym, jednak nie jedynym odbiorcą silników hydraulicznych typu SOK – mówi ekspert z przedsiębiorstwa Hydro-Precyzja.

Nasze silniki stosowane są także m.in. w przemyśle chemicznym, maszynowym i budowlanym. Szerokie możliwości wykorzystania napędów hydraulicznych typu SOK wynikają w dużej mierze z ich niezawodności nawet podczas pracy w bardzo trudnych warunkach.

Do najważniejszych zalet silników hydraulicznych SOK należy zaliczyć małą wrażliwość na pyły i inne zanieczyszczenia, dobre własności rozruchowe oraz możliwość obciążenia wału znacznymi siłami promieniowymi. Silniki te cechują się również dobrymi: wskaźnikiem zwartości konstrukcji, wskaźnikiem wymiarowym, masowym wskaźnikiem mocy i objętościowym wskaźnikiem momentu.

Charakterystyka techniczna silników hydraulicznych typu SOK

Omawiane urządzenia zaliczamy do silników hydraulicznych wolnoobrotowych, wysokomomentowych o stałej geometrycznej objętości roboczej. Silnik typu SOK może pracować w trybie jedno- lub dwubiegowym, a także w układzie synchronicznym.

Silniki mocowane są kołnierzowo za pomocą 4 otworów przelotowych lub gwintowych w pokrywie przedniej lub tylnej. Ponieważ zewnętrzne średnice pokryw są tolerowane, istnieje możliwość połączeń pasowanych.

Wprowadzenie momentu odbywa się przez wał jednostronny (końcówka walcowa lub z uzębieniem ewolwentowym), wał drążony bądź wał dwustronny (do zadań specjalnych). Cieczą roboczą w silnikach hydraulicznych typu SOK jest olej hydrauliczny w zakresie temperatur 20-80oC.

Choć pierwsze silniki typu SOK powstały w latach 70. ubiegłego stulecia, na przestrzeni dziesięcioleci uległy one wielu udoskonaleniom. Przede wszystkim, zwiększyły się dopuszczalne obciążenia promieniowe wału, uszczelniono także ich wyjścia. Opracowano kilka odmian funkcjonalnych silników, a także zwiększono możliwości w zakresie wyboru rodzaju końcówki wału.

Mimo iż produkowane obecnie silniki hydrauliczne typu SOK zapewniają wydajną i bezawaryjną pracę w najcięższych warunkach, specjaliści wciąż szukają możliwości dodatkowych ulepszeń.