Dotacje na odnawialne źródła energii. Co powinien wiedzieć inwestor?

Wydaje się, że jedynym ratunkiem dla naszej planety jest szukanie alternatywnych źródeł energii dla węgla oraz innych surowców. Popularne OZE, czyli Odnawialne Źródła Energii, zawojowały rynek; decydują się na nie zarówno właściciele domów rodzinnych, jak i poważni inwestorzy. Coraz chętniej instalują oni w swoich przedsiębiorstwach panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, uzyskując spore dotacje. Przyjrzyjmy się im bliżej.

dotacje-unijne

Podstawowym zadaniem OZE jest dostarczanie energii elektrycznej oraz cieplnej. Do uzyskania ciepła służą kolektory słoneczne i źródła geotermalne, a także pompy ciepła. Aby wyprodukować elektryczność, używa się natomiast paneli fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych i farm wodnych. Dzięki biomasie wytworzymy jedno i drugie. Omawiane systemy OZE, chociaż przynoszące duże oszczędności w trakcie użytkowania, są dość drogie w instalacji, dlatego osoby decydujące się na Odnawialne Źródła Energii ubiegają się o dotacje. Beneficjentami dofinansowania mogą być zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Sprawdźmy, co powinni wiedzieć inwestorzy, ubiegając się o dotację.

Fundusze krajowe

Jednym z głównych źródeł dofinansowania UE na OZE, skierowanym do przedsiębiorców, jest konkurs z Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucji/przesyłowej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedsiębiorcy planujący budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii, wykorzystujących energię wiatru, biomasę, biogaz, wodę, energię geotermalną oraz promieniowania słonecznego powinni skorzystać właśnie z tego programu. Ważna jest moc danej inwestycji. W przypadku energii wiatrowej, pochodzącej z wody, oraz biomasy moc inwestycji powinna przekraczać 5MWe. Gdy oparta jest ona o promieniowanie słoneczne lub energię geotermalną 2MWth, a biogazu 1MWe.

Fundusze regionalne

Konkurs, o którym mowa powyżej, ma swój odpowiednik w każdym z województw. Przedsiębiorca może zatem starać się o dotację na odnawialne źródła energii również na poziomie regionalnym. Musi jednak pamiętać, że w tym przypadku będzie on mógł realizować niższe moce, niż opisane powyżej. W ramach regionalnych funduszy OZE przedsiębiorcy mogą zatem realizować projekty, związane z budową, rozbudową lub przebudową zastanej infrastruktury i mające na celu wykorzystanie wiatru, wody, pomp ciepła, biomasy lub geotermii wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej. Będą oni mogli się również starać o dofinansowanie do instalacji do produkcji biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji. W celu realizacji tego typu projektów, najlepiej jest zwrócić się do jednej z najbardziej renomowanych firm, zajmujących się energooszczędnymi instalacjami, czyli przedsiębiorstwa MIR Energia. Profesjonaliści pomogą nam zamontować, między innymi, pompy ciepła najwyżej jakości czy panele fotowoltaiczne.

śr. ocena 5 / głosów 5