W jakich sytuacjach warto zdecydować się na pomiary akustyczne?

Ocena natężenia dźwięku to dość subiektywne odczucie – dla jednych cichy szum może okazać się dokuczliwym hałasem. Istnieją jednak obiektywne metody weryfikacji parametrów dźwięku, a są nimi pomiary akustyczne. Ponieważ dźwięk to ważny czynnik oddziałujący na nasze zdrowie i samopoczucie, a nieraz też niezbędny do pracy, tego typu pomiary cieszą się dzisiaj coraz większym zainteresowaniem.

Na czym polegają pomiary akustyczne?

Pomiary akustyczne to badania dostarczające informacji na temat dźwięków i drgań w pomieszczeniach lub otaczającym środowisku. Chociaż tego typu badania kojarzą się głównie z pomiarem hałasu, czyli natężenia dźwięku, nie jest to jedyny rodzaj pomiarów akustycznych.

Poziom hałasu jest ściśle regulowany aktami prawnymi i ma istotne znaczenie zarówno w budynkach, nie tylko mieszkalnych, jak i w środowisku, np. w pobliżu autostrad. – Tłumaczy ekspert z firmy PomiaryAkustyczne.net Jarosław Gil. – Warto jednak zauważyć, że uporczywy hałas może być spowodowany nie tylko niechcianymi dźwiękami, ale także drganiami gruntu, które choć są niepozornym źródłem hałasu, mają istotny wpływ na nasze samopoczucie. Dlatego też do pomiarów akustycznych zaliczamy również badania wibracji. Tak dokonane pomiary hałasu pozwalają na tworzenie map akustycznych, które określają poziom dźwięków na danym obszarze. Należy jednak pamiętać, że pomiary akustyczne wykonywane są nie tylko do badania niechcianych dźwięków, ale potrzebne są też wszędzie tam, gdzie liczy się dobra akustyka. W tym celu wykonuje się m. in. pomiary czasu pogłosu, zrozumiałości mowy, wyrazistości dźwięków.

Wszystkie tego rodzaju pomiary akustyczne wykonują profesjonaliści przy użyciu specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu o wysokiej klasie pomiarowej.

Kiedy przydają się pomiary akustyczne?

W jakich sytuacjach najczęściej korzysta się z usług firm przeprowadzających pomiary akustyczne? Badania takie wykorzystywane są w następujących przypadkach:

  • Projektowanie obiektów – pomiary akustyczne zaleca się wykonać jeszcze na etapie projektowania budynków, ciągów komunikacyjnych, obiektów przemysłowych i innych. Na tym etapie można bowiem z łatwością wprowadzić ewentualne poprawki bazując na stworzonych mapach akustycznych.
  • Hałas w domu lub biurze – jeśli uważamy, że ściany w domu czy miejscu pracy słabo izolują dźwięki lub dokuczają nam uporczywe drgania gruntu, warto wykonać badania akustyczne.
  • Słaba akustyka w pomieszczeniu – dobra akustyka, włączając w to odpowiedni czas pogłosu i poziom zrozumiałości mowy, to kluczowy czynnik w miejscach, takich jak teatry, sale koncertowe, aule, reżyserki, pomieszczenia do nagrywania. Pomiary akustyczne i zaproponowane na ich podstawie zmiany pozwolą poprawić akustykę danego miejsca.