Metody uzdatniania wody chłodzącej

Urządzenia chłodnicze wymagają zużywania dużych ilości wody. Musi być ona odpowiedniej jakości, aby urządzenia pracowały wydajnie i poprawnie. Złej jakości i nieuzdatniona woda może się bowiem bezpośrednio przyczynić do powstawania korozji, kamienia kotłowego oraz do rozwoju szkodliwych mikroorganizmów wodnych. Dlatego tak ważne jest prawidłowe uzdatnianie wody chłodzącej.

Stacje zmiękczania , odsalanie i metody chemiczne

Badaniem i analizą wody, a następnie jej uzdatnianiem, zajmują się wyspecjalizowane w tym firmy, takie jak np. Global Concepts 2000 Polska. Woda służąca do zasilania obiegów chłodzenia może być przygotowana z wykorzystaniem różnych metod jej uzdatniania. Najskuteczniejszymi metodami są te, które prowadzą do jej maksymalnego odsolenia oraz poprawy jej jakości z wykorzystaniem środków chemicznych. Ich zadaniem jest zwiększenie termostabilności wody obiegowej oraz zmniejszenie jej korozyjności. Najczęściej stosowanymi metodami uzdatnienia wody chłodzącej są:

  • Stacje zmiękczania wody – jest to metoda polegająca na wymianie soli wapnia i magnezu na sole sodowe, które nie powodują twardości wody. Metodę tą  najczęściej wykorzystuje się do usuwania twardości wody posiadającej dużą twardość ogólną i wapniową. Metoda ta jest odpowiednia do układów chłodzenia uzupełnianych wodą o dużej twardości. Koszt korzystania z tej metody jest niewielki, co bezpośrednio wpływa na jej popularność a jednocześnie efektywnie wpływa na zabezpieczenie układów przed osadzaniem się kamienia kotłowego.
  • Dozowanie inhibitorów – są to substancje chemiczne, które posiadają zdolność do spowolnienia lub kompletnego zatrzymania procesów korozyjnych obecnych w środowisku wodnym. Do tego celu wykorzystuje się substancje odtleniające, inhibitory pasywujące oraz inhibitory adsorbcyjne. Nowoczesne inhibitory są całkowicie bezpieczne dla zdrowia i nietoksyczne.
  • Stabilizatory twardości  – substancje chemiczne, które dodane do wody zapobiegają osadzaniu się trudno rozpuszczalnych soli na elementach urządzeń chłodniczych. Ich stosowanie wydłuża sprawną pracę instalacji oraz zapobiega awariom urządzeń chłodzących.
  • Odsalanie – jest to bardzo ważny proces regulujący całkowite stężenie soli w wodzie obecnej w układzie chłodzącym oraz pozwalający dodatkowo na redukcję nierozpuszczalnych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Jest jedną z podstawowych i najważniejszych metod uzdatniania wody chłodzącej.
  • Uzdatnianie biocydami – wyróżnia się dwa rodzaje biocydów. Pierwsza ich grupa to biocydy utleniające, które dodaje się do wody w celu wyeliminowania z niej porostów oraz makroflory wodnej. Biocydy utleniające są środkami chemicznymi bardzo skutecznymi w eliminowaniu organizmów bytujących w nieuzdatnionej wodzie. Najpopularniejszymi biocydami z tej grupy są chlor, ozon oraz nadtlenek wodoru. Biocydy nieutleniające z kolei są to substancje organiczne, które oddziaływają na mikroorganizmy bytujące w wodzie.