Możliwości technologiczne honownicy firmy Gehring w zakresie honowania przemysłowego detali wielkogabarytowych.

Honowanie przemysłowe jest wysokospecjalistycznym procesem szlifowania krzyżowego powierzchni otworów wewnętrznych, który wykorzystuje się w celu dostosowania urządzeń do precyzyjnego działania. Zastosowanie owej technologii w różnych gałęziach przemysłu skutkuje doskonałą jakością warstwy wierzchniej obrabianego otworu, pozbawioną naprężeń oraz zmian struktury materiału. W naszym artykule przedstawiamy możliwości technologiczne honownicy firmy Gehring, która umożliwia honowanie przemysłowe detali wielkogabarytowych.

Zalety stosowania honowania przemysłowego

Honowanie jest procesem, pozwalającym na usunięcie błędów kształtu otworów w maszynach, których części zawierają różnego rodzaju otwory oraz cylindry narażone na występowanie w nich niewielkich nierówności. Zastosowanie honowania przemysłowego w przypadku detali wielkogabarytowych gwarantuje otrzymanie w sposób powtarzalny wysokiej dokładności wymiarowo-kształtowej wraz z kierunkową strukturą i chropowatością powierzchni. Ponadto, proces poprawia współpracę ruchomą elementów poddanych obróbce. Jest on realizowany na nowoczesnych honownicach i z zastosowaniem narzędzi do honowania nowej generacji, które umożliwiają uzyskiwanie w warunkach produkcyjnych najmniejszych możliwych tolerancji wymiaru (na poziomie ok. 0,25 μm) i odchyłek błędów kształtu (w zakresie 0,5-1,0 μm).

Zasada działania honownicy Gehring

Honowanie przemysłowe detali wielkogabarytowych jest możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnej honownicy poziomej firmy Gehring, która nie stawia ograniczeń w gabarytach zewnętrznych i wewnętrznych honowanych detali. Jest ona sterowana numerycznie, co umożliwia dokładne honowanie przemysłowe otworów ślepych, nieprzelotowych, a także kontrolowanie przebiegu procesu oraz zachowania właściwych kątów szlifu krzyżowego.

Jak przebiega proces honowania przemysłowego detali wielkogabarytowych z wykorzystaniem honownicy Gehring? Na łożu maszyny montowany  jest detal – poziomo i nieruchomo, a następnie narzędzie honujące prowadzone jest po całej długości ruchem zwrotnym i rotacyjnym, pozostawiając zadany szlif krzyżowy na powierzchni obrabianej. Są to wzajemnie się krzyżujące zagłębienia, różniące się głębokościami, które mogą spełniać rolę np. kanalików smarnych. Taka struktura obrobionej powierzchni znacząco skraca czas dotarcia współpracujących powierzchni, a co najważniejsze zużycie powierzchni ulega zmniejszeniu.

Honowanie przemysłowe za pomocą maszyny Gehring skutecznie zastępuje proces szlifowania, rozwiercania, roztaczania oraz dogniatania w przypadku detali wielkogabarytowych. Proces jest wykorzystywany w celu obróbki detali maszyn i urządzeń dla przemysłu ciężkiego, maszynowego oraz chemicznego – wyjaśnia przedstawiciel firmy JURGAL, która specjalizuje się m.in. w honowaniu przemysłowym elementów i podzespołów maszyn oraz urządzeń.

śr. ocena 5 / głosów 5