Na czym polega toczenie CNC?

Toczenie jest jedną z technik obróbki skrawaniem. Umożliwia nadawanie przedmiotom kształtu brył obrotowych (przykłady: walec, stożek), choć na tym możliwości się nie kończą. Pozwala na opracowywanie metalu, drewna, tworzyw sztucznych. Nowoczesną techniką toczenia jest toczenie CNC, czyli przy użyciu maszyn sterowanych numerycznie. Tej metodzie będzie poświęcony poniższy tekst.

toczenie-cnc

Toczenie – garść podstawowych informacji

Toczenie to czynność służąca obróbce materiałów. Wykorzystuje się do tego tokarkę. Najważniejszą częścią tego urządzenia jest nóż, ponieważ to on ma bezpośrednią styczność z opracowywanym materiałem. Zadaniem noża tokarskiego jest oddzielanie warstw materiału tak, aby ostatecznie nadać mu pożądany kształt.

Uzyskiwanie kształtów brył obrotowych jest możliwe dzięki temu, że obrabiany materiał obraca się wokół własnej osi. Jednocześnie nóż wykonuje prostoliniowy ruch posuwowy. W zależności od tego, jak położone są względem siebie materiał i nóż, a także jakie ruchy wykonują, wycinane są odpowiednie skrawki obrabianego materiału aż do uzyskania właściwego kształtu, np. nakrętki. Obróbce można poddawać zarówno powierzchnie zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Te dwie czynności to odpowiednio: toczenie i wytaczanie.

W ten sposób otrzymuje się takie przedmioty, jak np.: nogi stołów i krzeseł, śruby, nakrętki, elementy armatury i układów mechanicznych, tulejki, rurki i inne obiekty o kształtach walcowatych, stożkowych czy kulistych. Rodzajem toczenia jest także wykonywanie naczyń z gliny, choć w tym przypadku rolę noża tokarskiego pełnią dłonie garncarza.

Możliwości, jakie daje toczenie CNC

Toczenie CNC jest nowoczesną metodą obróbki metali. Przed erą komputerów tokarki były sterowane manualnie. Dziś ruchami opracowywanego materiału i noża steruje komputer. Analizuje on wgrany projekt przedmiotu, który ma powstać na tokarce. Na tej podstawie może prowadzić elementy robocze tokarki w taki sposób, aby uzyskać ten przedmiot w maksymalnie szybki i efektywny sposób. Toczeniem CNC zajmują się wyspecjalizowane firmy. Jedną z nich jest CNC Metal.

Zaletą toczenia CNC jest ogromna precyzja. Komputer, w odróżnieniu od człowieka, nie ma ograniczeń co do dokładności pracy i nie myli się w obliczeniach. Równie ważne jest to, że tokarki CNC pracują znacznie szybciej niż manualne, więc podnoszą wydajność zakładu, w którym są stosowane, i mogą przyczynić się do wzrostu jego konkurencyjności. Lepiej zarządzają one materiałem, zużywają go jak najmniej, a ponieważ komputerowe sterowanie wyklucza ryzyko błędu, nie dochodzi do sytuacji, w której wadliwie wytoczony przedmiot musi trafić do kosza.

śr. ocena 5 / głosów 5