Na czym polegają badania presjometrem?

Presjometr to przyrząd, który ma formę cylindrycznej sondy z rozszerzalną membraną. Membrana jest przy tym zaprojektowana tak, aby wywierać jednolite ciśnienie na ścianki danego otworu wiertniczego. Mierzy przy okazji zależność między naprężeniami oraz odkształceniami gruntowymi. Tym samym presjometr jest narzędziem, które wykonuje próbne obciążenie podłoża.

Wykorzystanie presjometru a badanie pełnoskalowe

Wykorzystanie presjometru jest o wiele mniej kosztowne i zajmuje mniej czasu niż badanie pełnoskalowe. Poza tym przyrząd ten wykorzystać można również do badania gruntu zalegającego w zasadzie na dowolnej głębokości. Co ciekawe, dość duże rozmiary sondy presjometrycznej prowadzą w efekcie końcowym do minimalizacji stosowanego dotąd powszechnie i kłopotliwego przy badaniach gruntu tzw. efektu skali. Wynik przeprowadzonego badania pozwala na precyzyjne ustalenie podstawowej charakterystyki gruntu. Bez problemu można określić np. jego wytrzymałość czy ściśliwość. Na tym jednak możliwości presjometru się nie kończą. Takie badanie przeprowadzają dobre firmy geotechniczne, takie jak przykładowo Geoprojekt ze Szczecina.

Projektowanie posadowień

Wyniki badania presjometrycznego można wykorzystać ponadto do opracowania skutecznej metody projektowania posadowień. Okazuje się więc, że presjometry są przyrządami bardzo użytecznymi. Na szeroką skalę wykorzystuje się je już od ponad 50 lat. Dużą popularnością cieszą się nie tylko we Francji, gdzie je wynaleziono, ale i w całej Europie. Co ciekawe, w Polsce jeszcze do niedawna presjometrów nie znano i nie stosowano. Sporo w tym zakresie zmieniło się dopiero po wejściu do Unii Europejskiej. Coraz większa liczba zachodnich inwestycji w Polsce wymusiła niejako stosowanie w praktyce presjometru. Obecnie na rynku działa coraz więcej firm, które świadczą właśnie profesjonalne usługi presjometryczne.

Na czym polega badanie presjometryczne

Badanie presjometryczne polega przede wszystkim na wprowadzeniu sondy na określoną głębokość w wykonany wcześniej otwór badawczy. Potem przyrząd wykonuje pomiar sztywności gruntu na skutek odkształcenia elastycznej osłony w czasie zwiększania ciśnienia gazu w komorze sondy. Presjometr Menarda – PMT to od wielu lat podstawowe narzędzie badawcze dla oceny wgłębnej podłoża gruntowego nie tylko we Francji, ale i w całej Europie. W Polsce badania tego rodzaju wykonywane są coraz częściej, ale i tak wciąż stosunkowo rzadko. Wiedza na ten temat jest bowiem stosunkowo niewielka, tymczasem badanie presjometrem ma sporo zalet.

śr. ocena 5 / głosów 4