Najważniejsze zasady konserwacji wind

W każdym wyższym budynku w mieście znajduje się winda. Są one też konieczne w budynkach użyteczności publicznej, z których korzystają osoby starsze, niepełnosprawne czy rodzice z dziećmi w wózkach. Żeby jednak sprawnie działały i gwarantowały bezpieczeństwo użytkownikom, należy przeprowadzać regularne przeglądy i prace konserwacyjne.

Tego typu działania nakazuje prawo i umożliwiają one wykrycie w porę wszelkich usterek i nieprawidłowości. W przypadku wind, będących jeszcze na okresie gwarancyjnym, korzystajmy z usług wykonawcy. Tak jest taniej i pozwala to uniknąć sytuacji, w której nasza gwarancja będzie kwestionowana. Jednak jeżeli okres gwarancyjny już się zakończył, możemy skorzystać z usług innej firmy specjalizującej się w przeprowadzaniu tego typu usług konserwacyjnych.
Spytaliśmy w firmie z wieloletnim doświadczeniem DOLPOL-DŹWIG z Wrocławia, jak wybierać konserwatora wind. Sprawdzajmy przede wszystkim czy ma wszelkie niezbędne uprawnienia i jakie ma doświadczenie w tej dziedzinie.
Konserwacje dźwigów powinny być prowadzone w zakresie określonym przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz instrukcjami konserwacji producentów dźwigów. Wykonywać je powinni konserwatorzy, którzy mają uprawnienia SEP i UDT (różnych rodzajów i kategorii).

Wszystkie prowadzone działania powinny być w odpowiedni sposób udokumentowane.

Przynajmniej raz w miesiącu każda winda powinna być poddana przeglądowi technicznemu. Usługa konserwacyjna obejmie wykonywanie czynności zapobiegawczych, takich jak regulacje, smarowanie, czyszczenie, wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów itp. Jej celem jest zapewnienie sprawności urządzeń przez cały okres eksploatacji przewidziany przez producenta.

Co najmniej raz na pół roku powinna być wykonywana generalna rewizja.

Raz w roku powinno się odbyć badanie prowadzonych przez specjalistę posiadającego uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawdzi on dokładnie wszystkie elementy bezpieczeństwa urządzenia. Dobra firma konserwująca przygotuje nasz dźwig do tego badań i będzie towarzyszyła urzędnikowi UDT podczas przeglądu. Jeśli winda przejdzie badanie pomyślnie, znajdzie się w niej naklejka potwierdzająca to i wyznaczająca datę kolejnego badania.

Dobry konserwator wind zaoferuje nam również pogotowie dźwigowe, czyli całodobowy nadzór techniczny. To oznacza, że jak tylko to zauważymy, możemy zgłosić potrzebę usunięcia awarii czy skutków dewastacji. A reakcja będzie natychmiastowa, dzięki lokalizacji ekspozytur konserwacji w bezpośrednim sąsiedztwie rejonów konserwacyjnych oraz stałego dostępu do części zamiennych.

śr. ocena 6.3 / głosów 4