Ochrona słuchu i górnych dróg oddechowych – artykuły BHP

Pracujesz w zawodzie o podwyższonym ryzyku? Codziennie masz styczność ze szkodliwymi pyłami bądź hałasem? Dowiedz się, w jaki sposób ochronić słuch i górne drogi oddechowe przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych w pracy.

Szkodliwe działanie pyłów na drogi oddechowe

Układem, który pełni jedna z najważniejszych ról w organizmie człowieka jest układ oddechowy. Odpowiada on za prawidłową wymianę gazów i oddychanie. Jego zanieczyszczenie może mieć poważne konsekwencje – pyły stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia człowieka, wywołują infekcje, które mogą być początkiem poważniejszych chorób. Wdychanie tlenku azotu podrażnia zarówno górne jak i dolne drogi oddechowe, co może prowadzić do obrzęku płuc. Przebywanie w środowisku w których rozpylony jest fosgen bądź arsen może skutkować niedokrwistością, uszkodzeniem mięśnia sercowego i jego niewydolnością. Zaczynając pracę w zawodzie, w którym istnieje ryzyko podrażnienia dróg oddechowych, powinniśmy pomyśleć o wzmożonej ochronie naszego zdrowia.

Artykuły BHP chroniące drogi oddechowe

W środowisku pracy o podwyższonym ryzyku pracodawca powinien zapewnić artykuły BHP chroniące przed działaniem szkodliwych czynników. Zaliczamy do nich:

  • półmaski jednorazowe,
  • maski i półmaski wielorazowe,
  • filtry i pochłaniacze.

Półmaski jednorazowe są odpowiedzialne za osłanianie nosa i ust. Ich stosowanie chroni pracownika przed pyłami, mgłami, a także dymem. Bardziej rozbudowane modele półmasek posiadają również zabezpieczenia przed gazami i oparami. Natomiast maski wielorazowego użytku są bardziej szczelne i zapewniają wyższą ochronę. Wymienne filtry, pochłaniacze zanieczyszczeń, a także system filtrowania powietrza także wewnątrz maski zapewnia najwyższą jakość zabezpieczenia przed szkodliwymi substancjami. Warunki pracy i rodzaj szkodliwej substancji warunkują dobór filtrów bądź pochłaniaczy. Filtry ochronię Cię przed znajdującymi się w powietrzu ciałami stałymi, natomiast pochłaniacze są odpowiedzialne za oczyszczanie powietrza z chemikaliów.

Hałas w miejscu pracy

Równie niebezpiecznym czynnikiem, który negatywnie wpływa na zdrowie pracownika jest hałas. Są na niego narażone między innymi osoby pracujące na dużych halach produkcyjnych, budowach czy lotniskach. Hałas w pracy przekraczający 85 dB może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu, a także jego całkowitej utraty. Ponadto dźwięki o wysokim natężeniu prowadzą do uszkodzenia układu nerwowego i pokarmowego. Hałas w pracy o natężeniu:

  • powyżej 80 dB nie jest szkodliwa dla zdrowia jeżeli stosowane są przerwy bądź ograniczenie czasu pracy,
  • w przedziale 95 dB-100 dB – nie dłużej niż 40 – 100 minut,
  • powyżej 110 dB – praca w takich warunkach może trwać jedynie 10 minut dziennie.

Artykuły BHP – zatyczki i ochronniki słuchu

Obowiązkiem każdego właściciela zakładu pracy, w którym pracownicy mają do czynienia z nadmiernym hałasem, jest zapewnienie właściwej ochrony słuchu. Jedną z jej form jest stosowanie jednorazowych zatyczek do uszu, które chronią przed hałasem powyżej 100 dB. Zatyczki szczelnie wypełniają kanał słuchowy i wytłumiają dźwięki. Zatyczki wielorazowe natomiast są odpowiednią ochroną w przypadku niższego stężenia hałasu. Inną formą ochrony są nauszniki, które chronią pracownika przed hałasem o wysokim natężeniu bądź takim, który jest długotrwały. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy możesz wybrać model, który najbardziej odpowiada warunkom w Twoim zakładzie pracy.

śr. ocena 5 / głosów 5