Spawanie MIG/MAG – charakterystyka

Spawanie to jedna z najpopularniejszych metod obróbki materiałów mająca na celu ich łączenie. W procesie spawania materiały – najczęściej metale, ale także tworzywa sztuczne – zostają stopione, a następnie zestalone, tworząc spójną całość. Wraz z rozwojem technologii, metody spawania są sukcesywnie udoskonalane. Obecnie ogromną popularnością cieszy się technika MIG/MAG. Na czym ona polega?

spawanie

Na czym polega spawanie MIG/MAG?

Technologia MIG/MAG jest jedną z metod spawania elektrycznego, a więc opierającego się na zjawisku łuku elektrycznego i z zastosowaniem elektrody topliwej. W tym celu wykorzystuje się specjalne spawarki z drutem elektrodowym, litym lub proszkowym, podawanym do miejsca spawania. Doprowadzenie prądu skutkuje powstaniem łuku elektrycznego, który zaczyna jarzyć się pomiędzy końcówką drutu a materiałem spawanym. W efekcie drut topi się, tak samo jak miejsce spawania. To połączenie ciekłych metali zwane jest jeziorkiem spawalniczym, które po zestaleniu się tworzy trwałą spoinę. Co w takim razie czyni spawanie MIG/MAG tak wyjątkowym? Otóż spawarki tego typu, oferowane np. przez sklep spawalniczy spawaj.eu, posiadają specjalną dyszę gazową do doprowadzania gazu osłonowego. Dzięki temu zarówno łuk elektryczny, jak i jeziorko spawalnicze oraz jego okolice są odpowiednio chronione przed szkodliwym oddziaływaniem atmosfery. W zależności od wykorzystanego gazu, wyróżniamy dwie metody:

  • Spawanie MIG – Metal Inert Gas – opiera się na wykorzystaniu gazów chemicznie obojętnych, takich jak argon lub hel
  • Spawanie MAG – Metal Active Gas – z wykorzystaniem gazów aktywnych, np. dwutlenku węgla, który może być zmieszany z argonem.

Do najważniejszych parametrów spawania metodą MIG/MAG zaliczamy m. in. rodzaj i natężenie prądu oraz przepływu gazu, a także napięcie łuku oraz prędkość spawania i podawania drutu.

Zalety spawania MIG/MAG

Z czego wynika ogromna popularność spawania metodą MIG/MAG? Do zalet tej technologii zaliczamy:

  • Uniwersalność – spawanie MIG/MAG daje wiele możliwości w kontekście pozycji i grubości elementów. Metoda ta umożliwia zarówno spawanie, jak i napawanie automatyczne bądź półautomatyczne wielu materiałów, takich jak stal, aluminium i wiele innych.
  • Jakość spoin – dzięki technice MIG/MAG można uzyskać trwałe, wysokiej jakości spoiny na wielu materiałach.
  • Wydajność i możliwość robotyzacji spawania.

Nie dziwi zatem fakt, iż spawanie MIG/MAG jest technologią powszechnie wykorzystywaną w szeroko pojętym przemyśle, przy obróbce blach i budowie konstrukcji stalowych.

śr. ocena 5 / głosów 4