Sposoby obróbki metalu

Metal to materiał wykorzystywany w ten albo inny sposób w praktycznie każdej branży. Występuje w wielu odmianach, może też przybierać najrozmaitsze właściwości i formy. Zależą one od przeznaczenia danego wyrobu lub elementu, a uzyskuje się je na drodze obróbki. Wyróżnia się kilka jej podstawowych wariantów: obróbkę cieplną, chemiczną, plastyczną oraz obróbkę skrawaniem. Więcej na ten temat piszemy poniżej.

obrobka-metal

Obróbka cieplna

Nagrzewanie lub chłodzenie metalu w tempie odpowiednim dla konkretnego pierwiastka służy zmianie jego struktury, w związku z czym zmieniają się także właściwości fizykomechaniczne danego metalu bądź stopu.

W ramach obróbki cieplnej wyróżnić możemy choćby takie procesy technologiczne, jak hartowanie czy wyżarzanie – mówi specjalista z firmy D&D Personal.

Obróbka chemiczna

Obróbkę cieplną często łączy się z obróbką plastyczną lub chemiczną. W tym ostatnim przypadku chodzi m.in. o nasycanie metalu innymi, wybranymi pierwiastkami. Podgrzanie go do temperatury przekraczającej 950 st. C umożliwia na przykład wzbogacenie krzemem, który zwiększa żaro- i kwasoodporność. Siarkowanie metalu z kolei podnosi jego odporność na korozję i tzw. zmęczenie. Oprócz tego w ramach obróbki chemicznej metal poddawany może być także nawęglaniu, chromowaniu, węgloazotowaniu, fosforanowaniu, odtłuszczaniu czy pasywacji (która redukuje zagrożenie rdzą nalotową).

Obróbka plastyczna

Obróbka plastyczna metalu polega zasadniczo na tym, że oddziałuje się na niego z siłą przekraczającą jego wytrzymałość. Jest to najstarszy sposób nadawania wyrobom metalowym pożądanej gęstości i kształtu. Może odbywać się zarówno na gorąco, jak i na zimno, maszynowo lub ręcznie, zależnie od właściwości danego materiału i efektu, jaki chce się osiągnąć. Do obróbki plastycznej zaliczymy takie działania, jak kucie, walcowanie, wyciskanie, tłoczenie, ciągnienie, wyginanie, skręcanie czy profilowanie.

Obróbka skrawaniem

Również w ramach obróbki metalu skrawaniem wyróżnić można kilka podstawowych procesów technologicznych. Jednym z nich jest obróbka wiórowa, czyli usuwanie nadmiaru materiału specjalnymi narzędziami skrawającymi (obrabiarkami). Obrabiany element może przy tym wykonywać ruch obrotowy, podczas gdy nóż tokarski wykonuje ruch liniowy – wówczas do czynienia mamy z tzw. toczeniem. Jeśli natomiast jest odwrotnie: to element ów sunie prosto, a wieloostrzowe narzędzie (frezarka) wykonuje ruch obrotowy – mówimy o frezowaniu. Do obróbki skrawaniem zaliczymy ponadto ścieranie tudzież szlifowanie, do którego wykorzystać można narzędzia takie jak tarcze, osełki, pasty, płótna, a nawet papier ścierny.