Udrażnianie przewodów kominowych

Komin to jeden z najważniejszych elementów budynku w naszym klimacie. Pozwala bezpiecznie odprowadzić uboczne produkty procesu ogrzewania, takie jak dym i spaliny, zapewnia także właściwą wentylację. Z różnych przyczyn przewody kominowe ulec mogą jednak zatkaniu, co w najlepszym razie skutkuje mniej wydajnym (a więc droższym) zużyciem paliwa, w najgorszym zaś – grozi zatruciem lub pożarem. Dlatego regularne udrażnianie komina jest takie ważne.

udraznianie kominow

Dbałość o ten aspekt wymuszają zresztą na właścicielach ogrzewanych paliwami budynków odpowiednie przepisy. Regulują one też częstotliwość, z jaką należy kontrolować stan przewodów kominowych i w razie potrzeby dokonywać ich udrożnienia, czym powinien zająć się uprawniony do tego specjalista. W przypadku paliw stałych trzeba więc zaprosić kominiarza na przegląd raz na kwartał, podczas gdy spalanie oleju lub gazu wymaga tego tylko raz na pół roku, najlepiej tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz tuż po nim. Drożność przewodów wentylacyjnych wystarczy sprawdzić raz w roku.

Zatkany komin

Fachowca warto też wezwać jak najszybciej, jeśli cofające się spaliny i dym wydobywają się z pieca. Oznacza to, że komin został zatkany.

Przyczyną takiego stanu rzeczy zwykle jest osiadanie na ściankach przewodu kominowego coraz grubszych warstw sadzy i smoły, może też jednak chodzić o obecność ptasich gniazd, pajęczyn lub resztek gruzu – wylicza specjalista z warszawskiego Zakładu Usług Kominiarskich Janusza Mitasa.

Udrażnianie

Usunięcie zatorów z komina wymaga odłączenia czopucha, czyli rury, która łączy komin z piecem, a także zabezpieczenia kotłowni przed zabrudzeniem. Następnym krokiem jest wejście na dach i wpuszczenie do przewodu kominowego specjalnej szczotki z kilkukilogramowym obciążnikiem (tzw. kula kominiarska). Szczotka – druciana do kominów murowanych i plastikowa do tych ze stali kwasoodpornej – powinna być dopasowana rozmiarem do przekroju komina i umieszczona na długiej stalowej lince o grubości co najmniej 3 mm. Inne sprzęty służące do czyszczenia komina i jego udrażniania to np. bolce, przepychacze, przebijaki oraz sprężyny kominiarskie. W przypadku niedrożności spowodowanej zaleganiem gruzu konieczne może okazać się rozkucie przewodu kominowego w miejscu zatoru, które trzeba uprzednio określić.

Kolejne etapy

Proces udrażniania komina przeprowadzać można w kierunku od dołu do góry, częściej jednak spotkać się można właśnie z wpuszczeniem wspomnianej kuli kominiarskiej do komina od góry i rytmicznym opuszczaniem jej oraz podciąganiem, aż ruch stanie się płynny. Kilkukrotne wyszczotkowanie komina na całej długości może zostać w trudniejszych przypadkach poprzedzone wstępnym rozpuszczeniem sadzy przez zastosowanie środków chemicznych. Na koniec należy wybrać uwolnione nieczystości z dna przewodu i dla pewności sprawdzić drożność kanału. Nie wolno też zapomnieć o ponownym podłączeniu pieca, a także posprzątaniu kotłowni.