Zabezpieczanie obiektów gastronomicznych

Każdy z nas z pewnością lubi od czasu do czasu spotkać się ze znajomymi w restauracji, kawiarni lub barze. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawę z faktu, że nasze ulubione lokale poza tym, że powinny być przytulne i serwować dobre menu, muszą być również wyposażone w pewne systemy bezpieczeństwa.

Monitoring

Systemy monitoringu, niegdyś stosowane do zabezpieczenia najważniejszych placówek i miejsc najbardziej narażonych na różne niebezpieczeństwa, obecnie są spotykane na niemal każdym kroku – również w lokalach gastronomicznych. Z jednej strony budzi to pewne kontrowersje ze względu na fakt, że jako społeczeństwo jesteśmy pod stałą obserwacją, z drugiej jednak nie sposób zaprzeczyć, że rozwiązanie to znacząco sprzyja wzrostowi poziomu bezpieczeństwa. –Przeprowadzone statystyki udowodniły, że w miejscach, w których zainstalowano urządzenia monitorujące liczba popełnianych przestępstw, wykroczeń oraz aktów wandalizmu jest niższa w porównaniu do czasu sprzed monitoringu – wyjaśnia specjalista z firmy Impel Security. Systemy monitorujące pełnią trzy funkcje:

  • Prewencyjną – zniechęcają potencjalnych przestępców do popełniania czynów zabronionych
  • Alarmową – dzięki nim możliwe jest wszczęcie alarmu i podjęcie skutecznej interwencji odpowiednich służb
  • Dochodzeniową – zarejestrowane nagrania z monitoringu mogą być wykorzystane w poszukiwaniach sprawców czynów zabronionych, a także w charakterze dowodu przed sądem lub firmą ubezpieczeniową.

Systemy kontroli dostępu

W dużych lokalach gastronomicznych, szczególnie tych należących do sieci, bardzo często można natknąć się na systemy kontroli dostępu. Są to elektroniczne instalacje, których zadaniem jest uniemożliwienie osobom niepowołanym wstępu do konkretnych pomieszczeń lokalu. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są elektroniczne zamki, otwierane za pomocą kodu lub specjalnych kart magnetycznych.

Ochrona przeciwpożarowa

Restauracje to lokale szczególnie narażone na wybuch pożaru – z tego powodu szczególną rolę w ich zabezpieczeniu odgrywają systemy przeciwpożarowe. Ich najważniejszą częścią jest jednostka centralna, która zbiera informacje o warunkach wewnątrz pomieszczeń restauracji i steruje urządzeniami gaśniczymi. Za oczy systemu służą czujniki, odpowiedzialne za wykrywanie obecności dymu, ognia lub podwyższonej temperaturze – to właśnie one informują system o pojawiającym się niebezpieczeństwie. Po wykryciu pożaru uruchamiane są urządzenia alarmowe oraz gaśnicze. Warto pamiętać, że w restauracjach nie stosuje się standardowych urządzeń gaśniczych, wykorzystujących wodę – przyczyną tego jest fakt, że płonący olej w kontakcie z wodą nie gaśnie, lecz wybucha, czyniąc jeszcze większe spustoszenia. Dlatego w restauracjach zalecane są urządzenia do wytwarzania mgły, która gasi ogień poprzez schłodzenie temperatury otoczenia i odcięcie dostępu do tlenu.