Zastosowanie technologii telemetrycznych

Technologie telemetryczne to przykład nowoczesnych rozwiązań mających na celu optymalizację procesów technologicznych w różnych dziedzinach gospodarki. We współczesnym przemyśle istotną rolę odgrywa obecnie szeroko pojęta analiza danych, wymagająca sprawnego pomiaru, odczytywania i przesyłania wartości, w czym pomóc może właśnie telemetria. Na czym dokładnie polegają technologie telemetryczne i jakie mają zastosowanie?

technologia

Technologie telemetryczne, czyli jakie?

Najprościej mówiąc, telemetria zajmuje się zbieraniem i przesyłaniem danych na odległość.

Jest to jedna z dziedzin telekomunikacji obejmująca przesył wartości pomiarowych. – Tłumaczy przedstawiciel firmy EC Test Systems Sp. z o. o. oferującej rozwiązania pomiarowe, diagnostyczne i symulacyjne w zakresie drgań i akustyki oraz termowizji, a także kamer szybkich i skanerów 3D. – Dane te pochodzą z urządzeń pomiarowych zajmujących się mierzeniem określonych wartości, takich jak np. temperatura czy stopień wilgotności. Urządzenia te rozmieszczone są w terenie, a dzięki technologiom telemetrycznym, wyniki dokonywanych przez nie pomiarów trafiają do centrali. Do przesyłu wartości wykorzystuje się przy tym zarówno systemy przewodowe, takie jak kable czy łącza światłowodowe, jak i rozwiązania bezprzewodowe, w tym sieć internetową i radiową oraz telefonię komórkową, zwłaszcza technologie GPRS i GSM.

Dzięki zastosowaniu technologii telemetrycznych, w jednym punkcie, np. przy pomocy komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, można odczytywać dane pochodzące z wielu stacji pomiarowych i zdalnie monitorować określone wartości, co usprawnia kontrolę nad procesami technologicznymi i stanowi oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Technologie telemetryczne – zakres zastosowań

Telemetria, czyli technologia przesyłania danych pomiarowych na odległość, znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Przede wszystkim jest to skuteczny i wygodny sposób na usprawnienie procesów technologicznych. Techniki telemetryczne wykorzystywane są w celu monitoringu, diagnostyki, a także sterowania procesami w szeroko pojętym przemyśle. Główne obszary zastosowań technologii telemetrycznych to:

  • Energetyka i gazownictwo – usprawnienie procesu dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej, kontrola zużycia mediów;
  • Przemysł wodno-kanalizacyjny – w instytucjach gospodarki wodno-ściekowej, np. przepompowniach, oczyszczalniach i stacjach uzdatniania wody, kontrola poziomu wód.
  • Transport – monitorowanie ruchu drogowego, morskiego i powietrznego, systemy lokalizacji pojazdów, monitoring pracy silnika, prędkości i innych parametrów w pojazdach.
  • Klimatologia, ekologia – gromadzenie i analiza danych naukowych, np. pomiarów meteorologicznych czy poziomu zanieczyszczenia powietrza.
  • Rolnictwo – kontrola wartości pomiarowych w silosach i miejscach upraw.

Ponadto technologie telemetryczne znajdują zastosowanie przy ochronie obiektów, służą do śledzenia gatunków zwierząt, a także do monitoringu wind czy badań publiki telewizyjnej, np. oglądalności programów. Jak więc widać, telemetria to skuteczny sposób na optymalizację procesów w różnych dziedzinach gospodarki.

śr. ocena 5 / głosów 5