Budowa implantów zębowych

Implanty zębowe są najskuteczniejszą metoda odbudowy zębów. Ich stosowanie pozwala bowiem na odbudowę nie tylko estetyki uśmiechu, ale przede wszystkim na pełne przywrócenie funkcjonalności układu żucia. Jest to możliwe dzięki niezwykłej budowie implantów, która pozwala nie tylko na idealną odbudowę korony naturalnego zęba, ale także na zastąpienie korzenia zęba. Takiej możliwości nie dają żadne inne uzupełnienia protetyczne.

Idealne zastąpienie korzenia zęba

Uzupełnienie protetyczne na implancie zębowym składa się z trzech elementów: implantu, czyli elementu odpowiadającego za zastąpienia korzenia zęba, korony protetycznej lub mostu oraz znajdującego się pomiędzy nimi łącznika.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, stomatolog z Centrum Stomatologicznego New-Dent w Lublinie: Najważniejszym elementem odbudowy implantoprotetycznej jest prawidłowo wszczepiony i połączony z kością implant.  To on bowiem odpowiada za stabilność całego uzupełnienia protetycznego.

Implant to tak naprawdę, wykonana z tytanu lub jego stopów śruba, która wkręcana jest w szczękę lub żuchwę pacjenta. Materiał z którego jest wykonany nie jest przypadkowy. Tytan gwarantuje bowiem zarówno doskonałą odporność na wszelkie obciążenia mechaniczne, jak również biozgodność z tkankami organizmu. To ten drugi element decyduje o tym, że wszczepiony implant jest stabilny. Biozgodność powoduje bowiem, że implant po wszczepieniu ulega osteointegracji, czyli jest obrastany przez tkankę kostną, tak samo jak naturalny korzeń zęba. Trwałe połączenie implantów z kością wyrostka zębodołowego powoduje, że można odbudowywać na nich nie tylko pojedyncze korony zębów, ale również na kilku implantach odbudowywać cały łuk zębowy. Zaletą implantów zębowych jest także fakt, że uzupełnienie braku zębowego implantem hamuje postępujący po utracie zęba zanik kości.

Łącznik, czyli filar protetytyczny

Drugim ważnym elementem implantu stomatologicznego jest łącznik, czyli filar protetyczny. Jego zadaniem jest połączenie wszczepionego  do kości implantu z nadbudowywaną na nim później koroną, mostem lub innym uzupełnieniem protetycznym. W zależności od miejsca, w którym wszczepiany jest implant, oraz od rodzaju uzupełnienia, można zastosować wiele różnych typów łączników, które różnią się pomiędzy sobą wielkością, kształtem czy kątem nachylenia.

Uzupełnienie protetyczne

Trzecim elementem implantu stomatologicznego jest nadbudowa protetyczna. W przypadku uzupełniania pojedynczych braków zębowych stosuje się korony protetyczne, które mogą być tymczasowe lub ostateczne. Na początku, tuż po wykonaniu wszczepu, implant jest  zabezpieczany koroną tymczasową, którą zdejmuje się dopiero po pełnej osteointeracji implantu oraz zagojeniu powstałych w wyniku wykonania zabiegu ran. Następnie korona tymczasowa wymieniana jest na koronę ostateczną. Ten element najczęściej wykonany jest z porcelany, która wyglądem jest najbardziej zbliżona do szkliwa naturalnego zęba i wykazuje odporność na obciążenia mechaniczne, zachodzące w trakcie procesu żucia.
W przypadku rozległych braków zębowych stosuje się mosty protetyczne oparte na kilku implantach. Podobnie jak korony są to uzupełnienia zakładane na stałe, które zapewniają komfort jak własne naturalne zęby. W przypadku gdy niemożliwe jest wykonanie uzupełnienia stałego implanty również mają zastosowanie. Wykorzystuje się specjalne łączniki stanowiące zaczepy do protez ruchomych gwarantując ich stabilność na podłożu.