Czym jest badanie śródoperacyjne?

Histopatologia to dziedzina patomorfologii, która specjalizują się w określaniu zmian wewnątrz komórek i tkanek, które pojawiają się w różnego rodzaj schorzeniach. Badania z tej kategorii odgrywają bardzo istotną rolę w diagnozowaniu nowotworów. Jednym z takich badań jest badanie śródoperacyjne, zwane również intra. Na czym ono polega i kiedy się je przeprowadza?

badanie-srodoperacyjne

Na czym polega badania śródoperacyjne?

W normalnych warunkach badanie histopatologiczne dotkniętej zmianą tkanki trwa od 3 do 4 dni, w zależności od zastosowanej procedury. Badanie śródoperacyjne trwa dużo krócej, bowiem od otrzymania przez szpitalny zakład histopatologii lub prywatną placówkę, taką jak Gabinet Lekarski Diagnostyki Mikroskopowej Histamed do uzyskania wyników mija zazwyczaj pół godziny. Różnica ta wynika z tego, że badanie śródoperacyjne wykonywane jest – jak sama nazwa sugeruje – w czasie przeprowadzanej operacji, kiedy bardzo istotny jest czas. Zdarza się, że w czasie operowania pacjenta chirurg natrafi na niepokojącą, nierozpoznaną zmianę w tkance. Badanie intra przeprowadzane jest właśnie w celu rozpoznania charakteru zmiany – jeśli okaże się, że zmiana jest złośliwa, operacja powinna zostać poszerzona o jej usunięcie. W przeciwnym wypadku można zaoszczędzić pacjentowi rozległej operacji.

Kiedy zwykle przeprowadza się badanie śródoperacyjne?

W większości przypadków do badania intra trafiają próbki z guzów piersi oraz jajników. Rzadziej zdarzają się również wycinki z wątroby, macicy bądź jądra, a także narządy do przeszczepu. Do badania nie kwalifikują się próbki tkanek kostnych.

Jak wygląda badanie śródoperacyjne?

Całe badanie śródoperacyjne składa się z kilku etapów

  1. Pobranie i przygotowanie materiału od pacjenta – próbka tkanki dotkniętej zmianą przygotowywana jest poprzez zamrożenie w kriostacie w temperaturze poniżej -20 stopni C. Tak przygotowany fragment tkanki jest następnie skrawany do grubości około 4-5 mikrometrów i barwiony w przyspieszonej procedurze eozyną i hematoksyliną.
  2. Dostarczenie materiału do laboratorium
  3. Przygotowanie materiału do badania mikroskopowego
  4. Badanie mikroskopowe – należy pamiętać, że badanie nie ma na celu ustalenia rodzaju zmiany, lecz wyłącznie jej charakteru, a więc potwierdzenie bądź wykluczenie złośliwości.
  5. Wydanie wyniku i powiadomienie o nim lekarza prowadzącego operację

W zależności od wyniku lekarz podejmuje decyzję o dalszym przebiegu operacji. Zdarza się, że w czasie badania śródoperacyjnego histopatolog nie jest w stanie stwierdzić charakteru zmiany – w takich sytuacjach koniecznie jest odroczenie całej operacji.

śr. ocena 5 / głosów 5