Jakie świadczenia wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej?

Podstawowa opieka zdrowotna jest dostępna bezpłatnie dla każdej ubezpieczonej osoby. Dzięki niej możliwa jest pomoc choremu. W ramach świadczeń wykonuje się także działania profilaktyczne. Sprawdź, jakim skrótem określa się podstawową opiekę medyczną. Przeczytaj o rodzaju świadczeń, jakie w jej ramach są dostępne. Dowiedz się, czy lekarza możesz wybrać samodzielnie.

Co to jest POZ?

Mianem POZ określa się podstawową opiekę zdrowotną. Jest to część całego systemu opieki zdrowotnej. Zapewnia on wszystkim upoważnionym osobom mieszkającym lub przebywającym w Polsce prawo do świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te udzielane są w warunkach ambulatoryjnych – poradni, gabinecie lub przychodni. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są wizyty w domu pacjenta.

Lekarz w ramach POZ

Ubezpieczony może wybrać lekarza samodzielnie. To samo dotyczy pielęgniarek oraz położnych. Dokonać zmian można bezpłatnie dwa razy w ciągu roku. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania pacjenta oraz zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego lekarza czy pielęgniarkę, można dokonać ponownego wyboru, nawet jeżeli bezpłatna pula została wykorzystana.

Jeśli pacjent zachoruje lub ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia, zgłasza się do lekarza. To lekarz POZ zadecyduje o dalszym procesie leczenia. W razie potrzeby wyda niezbędne skierowania.

Należy pamiętać, że wiele Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – jednym z nich jest Med – Orzeł w Piekarach Śląskich. Warto sprawdzić, które niepubliczne zakłady świadczą usługi w ramach NFZ i skorzystać z podwyższonego standardu leczenia oraz lepiej wyposażonych gabinetów.

Jakie usługi obejmuje podstawowa opieka zdrowotna?

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje świadczenia zdrowotne, lecznicze, profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i rehabilitacyjne z zakresu medycyny zarówno ogólnej, rodzinnej, jak i chorób wewnętrznych oraz pediatrii.

Na podstawie zaleceń lekarza ubezpieczenia zdrowotnego pielęgniarka wykonuje zastrzyki oraz zabiegi. Położna zaś realizuje opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną nad kobietami w każdym okresie życia. Opieka obejmuje:

  • edukację w zakresie planowania rodziny;
  • okres ciąży, porodu i połogu – dotyczy zarówno kobiety, jak i noworodka;
  • choroby ginekologiczne,
  • podjęcie działania w celu wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.

Profilaktyczna opieka nad dziećmi oraz młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania również wykonywana jest w ramach świadczeń POZ.  Lista usług jest długa.

Świadczenia w ramach POZ dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. W godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej –  NiŚOZ.

Dla ubezpieczonych są one bezpłatne. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia można korzystać z pomocy w wybranym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

śr. ocena 5 / głosów 5