Leczenie skoliozy u dzieci

Skolioza jest jedną z najczęściej spotykanych wad postawy u dzieci. Często nazywana także bocznym skrzywieniem kręgosłupa, najczęściej jest spowodowana zbyt małą ilością ruchu u dziecka oraz nieprawidłowymi nawykami związanymi z krzywym siedzeniem. Niezależnie od dokładnej przyczyny powstania, koniecznie należy wdrożyć leczenie, ponieważ z biegiem czasu wada ta może prowadzić do znacznie bardziej przykrych konsekwencji, m.in. do powstania niewydolności krążenia.

leczenie-skoliozy

Co to jest skolioza?

Tak często spotykane określenie skoliozy w postaci „bocznego skrzywienia kręgosłupa” jest tak naprawdę błędne. Terminem skolioza określa się bowiem wadę trópłaszczyznową. Boczne skrzywienie kręgosłupa dotyczy wady w płaszczyźnie pionowej, oprócz tego skolizoa może się jednak również objawiać w postaci poziomej lub strzałkowej (tzw. kifoskolioza).

Jak tłumaczy nasz rozmówca, rehabilitant z Ośrodka Rehabilitacji Specjalistycznej w Gdańsku:

Każda zdiagnozowana skolioza składa się z trzech wspomnianych wyżej komponentów. W rezultacie u pacjentów, kręgosłup zamiast naturalnej, nico łukowatej formy, bardziej przypomina kształtem literę S. Najczęściej taka wada postawy obejmuje górną część pleców, czyli piersiowy odcinek kręgosłupa, lub środkową część pleców, czyli pomiędzy odcinkiem piersiowym a lędźwiowym. W samym odcinku lędźwiowym skolioza pojawia się niezwykle rzadko.

Najczęściej skolioza dotyczy małych dzieci i może się zacząć rozwijać w różnych okresach ich rozwoju. W zależności od tego rozróżniamy skoliozę wczesnodziecięcą, którą diagnozuje się u dzieci do 3. roku życia, skoliozę dziecięcą, pomiędzy 3. a 10. rokiem życia oraz skoliozę młodzieńczą, u dzieci w okresie dojrzewania.

Metody leczenia skoliozy

Samo leczenie skoliozy najczęściej polega na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń korekcyjnych oraz ćwiczeń na basenie. Takie leczenie ma jednak pewne ograniczenia i najlepsze wyniki daje u dzieci, u których wada została szybko wykryta i nie jest jeszcze na tak zaawansowanym stadium.  W niektórych przypadkach konieczne jest dodatkowe stosowanie gorsetów ortopedycznych, które naciskając na kręgosłup wymuszają zmiany w jego ustawieniu oraz zapobiegają pogłębianiu się obecnych wad.

Znacznie bardziej skomplikowane jest leczenie bardzo zaawansowanej wady skrzywienia kręgosłupa. U dzieci, u których kąt schylenia kręgosłupa jest wyższy niż 60o, konieczne jest bowiem wykonanie operacji, która polega na prawidłowym ustawieniu kręgosłupa przy pomocy implantów i metalowych aparatów. W rezultacie udaje się wyprostować kręgosłup, jednak nie ma możliwości by przywrócić mu pełną sprawność.

śr. ocena 5 / głosów 5