Metody rehabilitacji po udarze

Udar mózgu to jedna z podstawowych przyczyn trwałej lub przemijającej niepełnosprawności u blisko 80% dotkniętych nią osób. Niepełnosprawność może dotyczyć zarówno częściowej utraty sprawności ruchowej, jak również utraty zdolności odbioru bodźców, porozumiewania się z otoczeniem, a także pamięci i koncentracji. Skutki udaru można zniwelować dzięki odpowiedniej rehabilitacji. Przedstawiamy jej metody.

rehabilitacja

Jak wygląda rekonwalescencja po udarze?

Udar mózgu w znacznym stopniu ogranicza samodzielność lub możliwość powrotu do pełnionych wcześniej funkcji zawodowych i społecznych. Sam proces rekonwalescencji po udarze zależy przede wszystkim od jak najszybszego wdrożenia indywidualnych, kompleksowych programów rehabilitacyjnych. Istotne jest, aby były one dostosowane do potrzeb konkretnego pacjenta.

Na czym polega rehabilitacja po udarze?

Jak tłumaczą eksperci z domu opieki Duomed, po wypisie ze szpitala, pacjenci po udarze powinni mieć dostęp do rehabilitacji środowiskowej, prowadzonej przez zespół wyspecjalizowany w takiej opiece. Mówią o tym wytyczne XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Naukowego.

Dla skuteczności rehabilitacji konieczne jest jej jak najszybsze rozpoczęcie. Celem rehabilitacji po udarze jest jak najszybsze przywrócenie chorego do samodzielnego funkcjonowania. Rehabilitację rozpoczyna się już w szpitalu, jednak z czasem pacjent przechodzi pod opiekę domowników oraz osób, które profesjonalnie zajmują się rehabilitacją. Na początku ćwiczenia polegają na sadzaniu pacjenta na łóżku, sadzaniu z opuszczonymi nogami oraz na pionizacji czynnej i chodzeniu. Potem rehabilitacja po udarze koncentruje się na zajęciach manipulacyjnych, które poprawiają kontrolę i rozwój, jak również na masażach i ćwiczeniach w wodzie.

Ćwiczenia dla pacjenta po udarze

Część ćwiczeń wchodzących w skład rehabilitacji można wykonywać z chorym w domu. Wśród nich wymienić należy ruchy rotacyjne stawów, odwodzenie i przywodzenie kończyn, delikatne zgięcia głowy i skręty, zmiana pozycji ciała oraz siadanie na łóżku ze spuszczonymi nogami. Pomimo, że wszystkie te ćwiczenia można z powodzeniem wykonywać z domu, to jednak lepiej, gdy sposoby ich wykonywania zostały przekazane przez doświadczonego rehabilitanta.

Po co rehabilitacja po udarze?

Poza samym przywróceniem choremu sprawności, rehabilitacja po udarze ma także inny, niezwykle ważny cel. Rozpoczęta wcześnie zmniejsza ryzyko śmiertelności i wystąpienia powikłań związanych z unieruchomieniem.

śr. ocena 5 / głosów 5