Na czym opiera się Tradycyjna Medycyna Chińska?

Tradycyjna Medycyna Chińska (w skrócie TCM) to medyczna wiedza empiryczna, bazująca na tradycji ponad 2000 lat chińskich praktyk medycznych. Chińscy lekarze, dzięki rodzimemu językowi i wyjątkowym umiejętnościom obserwacji zmian zachodzących w ludzkim organizmie, stworzyli podwaliny teorii medycznej, która do dziś inspiruje lekarzy na całym świecie. Na czym dokładnie polegają założenia TCM? Zapraszamy do lektury.

medycyna-chinska

Człowiek jako całość = ciało i umysł / emocje

Główne założenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej obejmują teorię yin-yang, pięciu elementów, systemu kanałów energetycznych ciała ludzkiego (meridianów), teorię organów pełnych i pustych oraz szereg innych, wzajemnie się uzupełniających. Absolutną podstawę stanowi teoria tzw. integralnej całości. Czego ona dotyczy? Według medyków chińskich, organizm jako ciało i umysł człowieka stanowi jedność. Oznacza to, że poszczególne organy są od siebie zależne i ściśle ze sobą powiązane. Związki te zachodzą przy pomocy meridianów, przechodzących między pięcioma głównymi narządami – sercem, wątrobą, śledzioną, płucami oraz nerkami. Znaczenie ma też fakt, że ciało ludzkie posiada swój precyzyjny rytm oraz regularność.

Organizm człowieka przez lata przystosował się do czasu obrotu ziemi wokół własnej osi, a elementy takie jak tętno, temperatura, ilość wdychanego tlenu oraz uwalnianego dwutlenku węgla, czy ilość wydzielanych hormonów mają własny cykl dobowy. Potwierdza to również współczesna medycyna akademicka, która na podstawie badań doszła do tego, ze każdy organ w ciele w cyklu dobowym ma swój określony czas, gdy jego praca jest maksymalna lub pozostaje uśpiony (Chińczycy odkryli to zjawisko dużo wcześniej na podstawie obsewacji).

Związki ciała z naturą

Teoria integralnej całości zakłada również powiązanie ciała człowieka z otoczeniem zewnętrznym. Jako że człowiek żyje w naturze, odczuwa zmiany w niej zachodzące. Zmianę rytmu ciała powodują m.in. różnice pogodowe o każdej porze roku (na tej podstawie można przypisać chorobę do sezonu). Lekarze Tradycyjnej Medycyny Chińskiej zaobserwowali też związek między chorobami, a porą dnia. Dolegliwości mogą słabnąć lub nasilać się zależnie od tego czy nastał poranek, popołudnie czy noc. Wynika to z tego, że ciało za dnia posiada więcej energii życiowej, zdolnej zwalczać czynniki chorobotwórcze. Nocą odsyła energię organom, co doprowadza do wzmocnienia czynników powodujących choroby.

Według teorii uczonych, poza porami dnia i zmianą pogody, na fizjologię ciała ludzkiego mogą oddziaływać również różnice klimatyczne, pole magnetyczne (powiązane z aktywnością promieniowania słonecznego), czy różnice w szerokości geograficznej. Ludzie żyjący na terenach położonych wyżej zdają się żyć dłużej, co może wynikać m.in. z dość dużej koncentracji anionów wodoru. I tutaj znów medycyna akademicka robi ukłon w stronę TCM, bo jak się okazuje ludzie żyjący w różnych strefach geograficznych (przez to narażonych na różne czynniki zewnętrzne) chorują na różne choroby.

Leczenie chorób w TCM

Koncepcje Tradycyjnej Medycyny Chińskiej przyczyniły się do wypracowania różnych sposobów leczenia chorób. Praktyka TCM obejmuje metody leczenia takie jak medycyna ziołowa, akupunktura, masaż czy Qigong, czyli gimnastyka ruchowa oparta na przepływie energii. Specyficzna jest również diagnostyka. Zgodnie z teorią jedności istnieje przekonanie, według którego wygląd języka może zaświadczać o stanie zdrowia np. serca. Siny język świadczy o niedoborze krwi w sercu, natomiast fioletowy odcień wskazuje na zastój krwi w sercu. Praktyka lekarzy rodzinnych w Polsce jeszcze w latach 80-tych XX wieku również obejmowała diagnostykę z języka (była to pierwsza rzecz, jaką sprawdzał lekarz pediatra w każdym gabinecie). W przypadku akupunktury, punkty nakłucia i pora wykonania zabiegu zależą od relacji między meridianami, tętnem, energią życiową i krwią człowieka. Kryterium czasu (i wzajemnych zależności między ciałem a naturą) jest też ważne przy przyjmowaniu preparatów ziołowych.

Jak widać na wymienionych wyżej przykładach, Tradycyjna Medycyna Chińska cechuje się dużą złożonością, a samodzielne zapoznanie z jej dorobkiem jest stosunkowo trudne. Z tego powodu, warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Terapeuci Tradycyjnej Medycyny Chińskiej służą kompleksową radą i pomocą – wystarczy zapisać się na konsultację. Specjaliści wskażą, która metoda terapeutyczna okaże się najskuteczniejsza, jaką dietę zastosować i jakie preparaty przyjmować, aby osiągnąć pożądane przez siebie cele. Na konsultacje online, telefoniczne bądź stacjonarne można zapisać się za pośrednictwem strony firmy Energy, która prowadzi m.in. sprzedaż bioinformacyjnych preparatów naturalnych.

śr. ocena 5 / głosów 5