Na czym polega opieka zdrowotna za granicą?

Aby uzyskać za granicą bezpłatną opiekę zdrowotną w sytuacji wypadku, choroby lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powinniśmy pamiętać o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Dopiero połączenie obu tych elementów sprawi, że będziemy mogli w czasie urlopu czuć się w pełni bezpiecznie. Sprawdź, na czym polega opieka zdrowotna za granicą?

Nic nie jest w stanie tak popsuć urlopu jak choroba lub wypadek. Aby być przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje, warto skorzystać z jednaj strony z rozwiązania, przygotowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, z drugiej wykupić ubezpieczenie turystyczne. Co gwarantują nam oba świadczenia?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jeden z elementów opieki zdrowotnej za granicą, pozwalająca ubiegać się na terenie Unii Europejskiej o bezpłatną opiekę zdrowotną. W przypadku choroby uprawnia do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie kraju, w którym przebywamy w placówkach publicznych. Pamiętajmy, że możemy liczyć na bezpłatne korzystanie tylko z usług zdrowotnych, oferowanych obywatelom danego państwa w ramach publicznej służby zdrowia.

Aby otrzymać taką kartę, wystarczy wypełnić stosowny wniosek, dostępny na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia lub w poszczególnych oddziałach. Następnie wypełniony wniosek składamy w wojewódzkim oddziale NFZ, osobiście lub pocztą. Pamiętajmy, że aby uzyskać kartę EKUZ trzeba być ubezpieczonym. Ważność karty będzie zależeć od formy zatrudnienia; osobom zatrudnionym na umowę o pracę lub prowadzącym działalność gospodarczą kartę wydaje się na 2 miesiące, emerytom na 5 lat, a rencistom w zależności od czasu, na jakie zostało przyznane świadczenie. NFZ wydaje kartę w ciągu trzech dni od złożenia wniosku.

Ubezpieczenie turystyczne

Co bardzo ważne, karta EKUZ nie wystarczy, aby zagwarantować sobie całkowite bezpieczeństwo w trakcie wyjazdu. Pamiętajmy o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, na przykład u Agenta Ubezpieczeniowego Artura Jabłońskiego. Zagwarantuje ono opiekę zdrowotną za granicą, zorganizuje leczenie oraz pokryje jego koszty, a także zagwarantuje wypłatę świadczeń w razie nieszczęśliwego wypadku.

Większość ubezpieczeń turystycznych obejmuje pokrycie kosztów związanych z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała oraz leczeniem nagłych zachorowań, związanych z transportem medycznym po wypadku lub nagłym zachorowaniem do kraju w celu dalszego leczenia, lub miejsca zamieszkania oraz zwrot wydatków poniesionych w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą czy też poszukiwawczą na skutek  zaginięcia na morzu czy w górach.

śr. ocena 5 / głosów 5