Na czym polega serologia grup krwi

Serologia zajmuje się badaniem przeciwciał i antygenów, które wytwarzane są w obrębie układu odpornościowego, mającego chronić organizm przed patogenami i nie dopuszczać do rozwoju choroby. Sprawdźcie, na czym dokładnie polega serologia grup krwi i do czego jest wykorzystywana.

grupa-krwi

Czym jest serologia?

Serologia jest działem immunologii zajmującym się badaniem układu immunologicznego oraz chorób zaburzających jego działanie.

Serologia ogranicza się do krwi oraz krążących w niej antygenów i przeciwciał. Jej najważniejszym i podstawowym zadaniem jest badanie zachodzących między nimi interakcji. Wiedza ta ma ogromne znaczenie podczas diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Centrum Medyczne ENDO-MED.

Przeciwciała są specyficznymi białkami, których produkcja jest aktywowana przez układ immunologiczny, a których wytwarzanie w organizmie ma miejsce wtedy, gdy pojawi się groźny dla niego patogen (mają go unieszkodliwić). Przeciwciała różnią się między sobą typem, budową i sposobem działania. Część z nich jest stale obecna, np. w surowicy krwi, podczas gdy pozostałe pojawiają się tylko wtedy, gdy w organizmie pojawia się określony antygen.

Jeśli chodzi natomiast o antygeny, to są one cząsteczkami wirusów, bakterii lub grzybów, a ich pojawienie się w organizmie i wykrycie przez układ immunologiczny aktywuje produkcję określonego przeciwciała.

Na czym polega badanie serologiczne?

Wykonanie badania serologicznego ma na celu sprawdzenie, co sprowokowało pojawienie się konkretnego przeciwciała w surowicy krwi. Przeprowadza się je szczególnie:

  • podczas diagnozowania infekcji, zarówno o podłożu wirusowym, jak i bakteryjnym oraz grzybiczym (dzięki serologii rozpoznanie przeciwnika i wprowadzenie odpowiedniego leczenia jest to wiele prostsze i szybsze),
  • przy podejrzeniu chorób autoimmunologicznych, w tym choroby Hashimoto oraz reumatoidalnego zapalenia stawów,
  • diagnozowaniu alergii,
  • przy podejrzeniu tzw. konfliktu serologicznego, gdy przeciwciała matki zaczynają zwalczać czerwone krwinki nienarodzonego jeszcze dziecka, dzieje się tak, kiedy matka ma współczynnik Rh(-) a dziecko – RH(+).

Co ważne, z pomocą badania serologicznego określa się także grupę krwi w tzw. układzie grup głównych (A, B, AB, 0), w układzie czynnika Rh (+, -) oraz w układzie Kell (trzeci najważniejszy układ grupy krwi, który składa się z 25 antygenów, z czego najważniejsze oznaczono Kk).

śr. ocena 5 / głosów 5