Rezonans magnetyczny z kontrastem – zastosowanie

Badanie, wykorzystujące rezonans magnetyczny, to bardo popularny sposób na sprawdzenie stanu organizmu człowieka oraz przeprowadzenie dokładnej diagnostyki. Jego ogromną zaletą jest nieinwazyjność, gdyż podczas badania wykorzystywane są fale elektromagnetyczne. Specjalnym rodzajem rezonansu jest rezonans magnetyczny z kontrastem. Jakie jest jego zastosowanie?

rezonans-magnetyczny

Rezonans magnetyczny jest badaniem nie tylko nieinwazyjnym, lecz przede wszystkim bardzo dokładnym, pozwalającym wykryć zmiany o wielkości nawet kilku milimetrów. Jest bezpieczny dla człowieka, gdyż do analizy tkanek oraz narządów nie wykorzystuje szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Poszerzoną metodą diagnostyczną w tym zakresie jest rezonans magnetyczny z kontrastem, wykorzystujący silne pole magnetyczne. Jakie są wskazania do jego zastosowania?

Kontrast

Kontrast to środek cieniujący, zawierający niewielkie ilości soli baru lub jodu, podawany pacjentowi przed badaniem w formie doustnej albo dożylnej. Jego zadaniem jest uczynienie przeprowadzanych czynności jeszcze bardziej dokładnymi, poprzez wzmacnianie rejestrowanych sygnałów. Kumulacja środków kontrastowych w obrębie badanych tkanek sprawia, że dla lekarza łatwiejsze jest odróżnienie stanów fizjologicznych od patologicznych. Jest nieszkodliwy dla zdrowia, nie bierze udziału w przemianach metabolicznych organizmu, a także jest szybko usuwany z ciała drogami naturalnymi. Całe badanie natomiast opiera się na wykorzystaniu zjawiska, związanego z polem magnetycznym oraz obecnością protonów w ludzkich tkankach, które są z kolei integralną częścią jąder atomowych. Rezonans magnetyczny z kontrastem lub bez, oferuje między innymi pracownia rezonansu magnetycznego Bonus-Diagnosta z Bydgoszczy.

Zastosowanie

Najpoważniejszym przeciwwskazaniem do podania kontrastu, będzie wszczepiony rozrusznik serca, poza tym środek ten jest bezpieczny dla pacjentów. Ze względu na dużo większą dokładność badania, przeprowadzonego z podaniem tego środka, rezonans magnetyczny  z kontrastem jest wskazany w przypadku podejrzenia lub zdiagnozowania następujących grup chorób:

1) Nowotworów:

 • narządów rodnych u kobiet
 • gruczołu krokowego u mężczyzn
 • mózgu

2) Guzów:

 • rdzenia kręgowego
 • serca
 • płuc
 • tkanek miękkich

3) Chorób układu nerwowego:

 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • choroba Alzhaimera
 • udar mózgu

Ponadto omawiane badanie stosuje się w diagnostyce chorób naczyń krwionośnych oraz urazów stawów, mięśni i więzadeł.

śr. ocena 5 / głosów 5