Materiał Partnera

Jak działają składy celne?

Jak działają składy celne?

Na terenie wspólnego obszaru gospodarczego Unii Europejskiej występuje wspólnota celna. Towary, które są do niej sprowadzone z zewnątrz, objęte są dodatkowymi opłatami oraz procedurami. Dlatego też istnieją składy celne, czyli specjalnie wyznaczone magazyny zatwierdzone przez instytucje celno-skarbowe, na terenie których przechowywane są sprowadzone towary sprowadzone spoza wspólnoty.

Rodzaje składów celnych

Istnieje wiele rodzajów składów celnych, które różnią się od siebie sposobem zarządzania oraz podmiotem za to odpowiedzialnym. Z tego względu najczęściej wyróżnia się dwa rodzaje składów celnych:

Publiczne – są to składy celne o charakterze usługowym, czyli różne podmioty gospodarcze mogą z niego korzystać w postaci usługi. W tym celu zawierana jest odpowiednia umowa cywilnoprawna o czasowe składowanie towaru.

Prywatne – są to składy celne prowadzone przez jeden podmiot gospodarczy i wykorzystywane przez niego we własnym zakresie transportowym i magazynowym.

Wszystkie formalności związane ze składowaniem towarów w składzie celnym są nadzorowane przez instytucje celne. Od podmiotu zarządzającego wymagane jest prowadzenie skrupulatnej ewidencji towarów. Wielu przedsiębiorców w tym zakresie korzysta z obsługi składu celnego, czyli agencji celnych, które ułatwiają wydajne zarządzanie przywożonymi i wywożonymi towarami oraz pomagają w wykonaniu wszystkich formalności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składu celnego. 

Do takich agencji celnych należy m.in. Agencja Celna „Żakiewicz” z Krakowa. W znacznej większości tych punktów możliwe jest uzyskanie fachowego doradztwa w zakresie formalności celnych związanych z importem i eksportem towarów poza obszar wspólnoty celnej.

Konsekwencje zaniedbań formalności celnych

Należy pamiętać, że prowadzenie składu celnego na potrzeby własne jest obwarowane wieloma wytycznymi, których nieprzestrzeganie może zakończyć zamknięciem obiektu, zarekwirowaniem towaru lub nałożeniem kary grzywny. Dlatego niezwykle ważne, by wszystkie ewidencje prowadzone były w sposób staranny oraz sposób zarządzania zgadzał się z przyjętymi przepisami.

Przykładem tego jest zakaz handlu detalicznego towarami znajdującymi się w składzie. Oczywiście znaleźć tu można kilka wyjątków, jak np. handel zdalny za pomocą Internetu, czy niektóre przypadki zwolnienia z tego zakazu. Trzeba też pamiętać, że Urząd Celny może dokonać zatrzymania towarów, które są niebezpieczne (brak certyfikacji CE) lub nie posiadają wymaganej dokumentacji.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form errorBłąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję