Materiał Partnera

Jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość?

Jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość?

Posiadane przez osoby prywatne lub firmy nieruchomości w postaci budynków lub gruntów mogą ulec wywłaszczeniu na drodze stosownych decyzji podjętych przez odpowiedni organ administracyjny, np. starostę albo wojewodę. Dane dobro nieruchome zostaje wówczas przejęte przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. Dotychczasowemu właścicielowi przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania w stosownej wysokości. Sprawdź szczegóły.

 

Zasady przyznawania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości

 

W przypadku wywłaszczenie nieruchomości jej właściciel zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem powinien otrzymać rekompensatę w wysokości odpowiadającej wartości danego budynku albo gruntu. Wysokość świadczenia ustala się przy uwzględnieniu stanu, przeznaczenia oraz wartości danej nieruchomości na dzień wywłaszczenia. Ostatni z wymienionych czynników określa się przy pomocy profesjonalnego rzeczoznawcy majątkowego, którego zadaniem jest sporządzenie tzw. operatu szacunkowego. Odszkodowanie wypłaca się jednorazowo. Obowiązuje przy tym termin do 14 dni od chwili uprawomocnienia się decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości. Jeśli dany budynek lub grunt został przejęty ze skutkiem natychmiastowym, w takiej sytuacji właścicielowi wypłaca się zaliczkę w wysokości 70% ustalonego wcześniej odszkodowania.

W określonych sytuacjach można także starać się o przyznanie odpowiedniej nieruchomości zamiennej, korzystając przy tym z fachowego wsparcia takich firm, jak Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś. W takiej sytuacji ewentualną różnicę w wartości obu budynków lub działek należy wyrównać przy pomocy dopłaty w określonej wysokości.

 

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości a kwestie podatkowe

 

Wypłacone z tytułu wywłaszczenia nieruchomości odszkodowanie zazwyczaj podlega zwolnieniu z podatku dochodowego. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy określony budynek albo działka zostały zakupione w okresie krótszym niż dwa lata przed wywłaszczeniem, a zapłacona suma nie przekracza równowartości połowy wypłaconego odszkodowania. Obowiązujące prawo nie daje jednak jednoznacznej odpowiedzi na to, jak należy postąpić w sytuacji, gdy nieruchomość przejęto nieodpłatnie, np. wskutek dziedziczenia albo darowizny. W takiej sytuacji część sądów wskazuje na możliwość zwolnienia uzyskanego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości z jakichkolwiek zobowiązań podatkowych. W świetle innych interpretacji prawnych natomiast należy odprowadzić podatek od kosztów aktu notarialnego lub postępowania sądowego przeprowadzonego przy nabywaniu nieruchomości.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form errorBłąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję