Materiał Partnera

Jakie uprawnienia powinien posiadać tłumacz przysięgły?

Jakie uprawnienia powinien posiadać tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to zawód, który jest obiektem aspiracji wielu osób znających języki obce. Ci, którzy wybrali właśnie tę profesję, muszą jednak stawić czoło wielu wyzwaniom oraz wymaganiom związanym ze specjalistycznymi uprawnieniami. Tłumacz przysięgły musi bowiem uzyskać pozytywny wynik specjalistycznych egzaminów i posiadać określone wykształcenie. Jakie dokładnie wymogi musi spełnić osoba aplikująca na to stanowisko?

Posiadanie obywatelstwa Polskiego

W naszym kraju tłumaczem przysięgłym może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, UE lub EFTA. Aplikujący tłumacz może także mieć obywatelstwo innego państwa, jeśli na podstawie zasad UE przysługuje mu prawo do zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

Zdolność do czynności prawnych

Aspirujący tłumacz przysięgły musi mieć także zdolność do podejmowania czynności prawnych. Umożliwia to dokonywanie we własnym imieniu wszelkich oświadczeń woli mających na celu powstanie, zmianę lub ustanie stosunku prawnego.

Znajomość języka polskiego

Tłumacz przysięgły musi także znać język polski. Tylko dzięki takim zdolnościom będzie bowiem zdolny do rzetelnego i sprawnego tłumaczenia wszelkich pism o charakterze poufnym.

Zaświadczenie o niekaralności

Planując karierę tłumacza przysięgłego, należy także dostarczyć zaświadczenie o niekaralności za:

·       przestępstwa skarbowe,

·       przestępstwa umyślne,

·       nieumyślne przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Wykształcenie wyższe oraz pozytywny wynik egzaminu

Tłumacz przysięgły musi posiadać wyższe wykształcenie i uzyskać pozytywny wynik egzaminu dopuszczającego otrzymanie uprawnień do wykonywania zawodu. Po takich działaniach można uzyskać wpis do rejestru tłumaczy.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Egzamin na tłumacza składa się z części pisemnej oraz ustnej. W każdej z nich można uzyskać wyniki 200 punktów. Egzamin uważa się za zdany w przypadku osiągnięcia pozytywnego wyniku w obu częściach.

Po tym etapie następuje uroczyste zaprzysiężenie przed Ministrem Sprawiedliwości. Jest to ślubowanie zapewniające o świadomości i znajomości prawa oraz uczciwym i sumiennym wykonywaniu swojego nowego zawodu. Tłumacz składa także podpis pod treścią przysięgi i otrzymuje świadectwo o nabyciu uprawnień do wykonywania zawodu.

Zawieszenie i utrata praw do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego

Tłumacz, który nie wykonuje swojego zawodu przez okres lat 3, może tymczasowo utracić prawo do zawodu poprzez zawieszenie. Jeśli jednak praca nie jest wykonywana przez okres lat 5 – pracownik może całkowicie utracić prawo do pracy jako tłumacz przysięgły.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form errorBłąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję