Materiał Partnera

Odbiór instalacji elektrycznej krok po kroku

Odbiór instalacji elektrycznej krok po kroku

Nie tylko planowanie i montaż instalacji elektrycznej mają wpływ na jej poprawne działanie. Równie ważny jest właściwie przeprowadzony proces odbioru. Przy odbiorze instalacji musi uczestniczyć zarówno właściciel jak też elektryk posiadający specjalne uprawnienia potwierdzone właściwymi certyfikatami. Po sprawdzeniu poprawności wykonania instalacji, stwierdzeniu pełnej sprawności i braku wad należy sporządzić protokół. Dokument ten zawiera najważniejsze informacje na temat wykonanej instalacji i jest podstawą przeprowadzenia i sfinalizowania procesu odbioru. Kto może sporządzić protokół i jakie elementy powinny się w nim znaleźć?

Jak sprawdzić poprawność wykonania instalacji elektrycznej?

Odbiór instalacji elektrycznej musi być poprzedzony sprawdzeniem zgodności wykonania instalacji z jej wcześniejszym projektem. Stan faktyczny nie powinien różnić się od informacji zawartych w projekcie. Pomiarów dokonać można za pomocą detektora napięcia. Urządzenie sygnalizuje obecność prądu w materiałach, które są przewodnikami elektrycznymi.

Wszystkie elementy instalacji powinny przejść testy sprawności. Należy sprawdzić takie parametry jak: uziemienie i rezystywność gruntu, rezystancję i ciągłość przewodów ochronnych oraz sprawność zabezpieczeń. Przed odbiorem instalacji elektrycznej warto również skontrolować, czy elementy izolacyjne nie są uszkodzone. Po dokonaniu pomiarów i potwierdzeniu sprawności, można przejść do sporządzania protokołu.

Kto może dokonać odbioru instalacji elektrycznej?

Należy pamiętać, że odbioru instalacji elektrycznej może dokonać jedynie elektryk posiadający specjalne uprawnienia. Procedura wymaga posiadania certyfikatu grupy G1. Certyfikat można otrzymać po przejściu odpowiednich szkoleń i kursów. Jakie uprawnienia posiadają elektrycy z grupy G1?

Jak tłumaczy ekspert z firmy voltmat.pl: Certyfikaty G1 to uprawnienia energetyczne dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Elektryk należący do grupy dzięki posiadanym umiejętnościom może dokonywać odbioru instalacji elektrycznych.

Sporządzanie protokołu – najważniejsze informacje

Protokół odbioru instalacji elektrycznej musi zawierać dane dotyczące instalacji. Należy uwzględnić informacje dotyczące: ilości wykonanych punktów elektrycznych, ich lokalizacji i napięcia, mocy odbiorników oraz zabezpieczeń. Oprócz tego, trzeba określić umiejscowienie skrzynki elektrycznej, w której znajdują się bezpieczniki instalacji.

Poza informacjami dotyczącymi instalacji w protokole muszą znaleźć się dane osobowe użytkownika oraz dane dotyczące nieruchomości. Równie ważne jest wpisanie daty oraz miejsca sporządzenia dokumentu, a także opis wyników kontroli sprawności instalacji. Po uwzględnieniu wszystkich koniecznych informacji użytkownik oraz kontrolujący powinni własnoręcznie podpisać protokół i w ten sposób zakończyć proces odbioru instalacji.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form errorBłąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję