Materiał Partnera

Przepisy dotyczące przewozów kabotażowych

Przepisy dotyczące przewozów kabotażowych

Obco brzmiące pojęcie „kabotażu” odnosi się do świadczenia usługi transportu towarów na terenie innego kraju, niż zarejestrowaną firmę ma przewoźnik. Pojęcie to wzięło się od nazwiska Giovanniego Cabota – włoskiego podróżnika i odkrywcy, poruszającego się tylko wzdłuż wybrzeży lądów, które badał. Ponieważ kabotaż jest specyficzną formą działalności, a nawet wzbudza kontrowersje, przewoźników obowiązują specjalne przepisy.

Przewozy kabotażowe – co warto o nich wiedzieć?

Z kabotażem mamy do czynienia, gdy firma zarejestrowana w jednym kraju (np. w Polsce), prowadzi przewóz towarów między dwoma punktami w innym państwie. Aby móc realizować przewozy kabotażowe, należy mieć zarejestrowaną działalność i posiadać licencję na przewozy międzynarodowe. Ponieważ kabotaż jest szczególnym rodzajem transportu i dotyczy przewozów międzynarodowych, jego funkcjonowanie ściśle określają przepisy prawne Unii Europejskiej. Co najważniejszego można w nich znaleźć?

Najważniejsze przepisy prawne dotyczące kabotażu

Przede wszystkim w przepisach dotyczących przewozów kabotażowych znajdziemy informacje, kto w ogóle może się nimi zajmować. Jak już wspomnieliśmy, będzie to firma zarejestrowana i posiadająca licencję, pozwalającą jej na przewozy międzynarodowe. Przepisy dotyczące kabotażu znajdują się w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 r. Jeśli dany kraj nie należy do UE, przepisy doprecyzowywane są przez regulacje funkcjonujące w danym kraju. Aby przeprowadzić kabotaż zgodnie z przepisami, należy posiadać dokumenty dowodzące o przewozie w przychodzącym ruchu międzynarodowym i każdym kolejnym transporcie kabotażowym. Będą to więc listy przewozowe oraz list CMR, odnoszący się do przewozu międzynarodowego na teren państwa UE.

Firmy transportowe, np. Intrade, mogą rozpocząć przewóz kabotażowy po rozładunku towarów przewiezionych do danego państwa członkowskiego. Przy czym może to być rozładunek częściowy. Inną ważną informacją dotyczącą kabotażu jest czas jego trwania. Jest on odgórnie określony – ogólny czas trwania transportów kabotażowych wynosi 7 dni. Kolejna kwestia to maksymalna liczba operacji kabotażowych w tym czasie, która liczy 3 operacje. Kwestie dotyczące podatków VAT w przewozach kabotażowych regulowane są przepisami danego państwa. Kary za ewentualne nieprzestrzeganie przepisów kabotażowych również leżą w gestii poszczególnych państw członkowskich UE – unormowania wspólnotowe tego nie obejmują.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form errorBłąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję