Materiał Partnera

Wpływ proheksadionu wapnia na wzrost zbóż

Wpływ proheksadionu wapnia na wzrost zbóż

Proheksadionu wapnia jest składnikiem zaliczanym do środków z grupy regulatorów wzrostu oraz rozwoju roślin. Stosowany jest on coraz częściej w rolnictwie oraz sadownictwie w celu zapobiegania wyleganiu zbóż i przerostu pędów, chociażby w jabłoniach. Opisujemy więc wpływ stosowanego przez rolników proheksadionu wapnia na wzrost oraz uprawy tych poszczególnych roślin. 

W jakim celu stosuje się środki z proheksadionem wapnia w uprawie zbóż?

Środki zaliczane do grupy regulatorów zawierające proheksadion wapnia stosowane są w rolnictwie w celu skrócenia długości źdźbła zbóż oraz poprawy jego sztywności i stymulacji systemu korzeniowego. Preparat ten stosowany jest również powszechnie w sadownictwie w celu skracania pędów jabłoni.

Sam proheksadionu wapnia zaliczany jest natomiast do inhibitorów giberelin hamujących jego produkcję poprzez ingerowanie w gospodarkę hormonalną roślin. Jeśli chodzi o rodzaj zagrożenia środki zawierające go oznaczane są symbolem H411 wskazującym działanie toksyczne na organizmy wodne. 

Jak bezpiecznie stosować preparaty zawierające proheksadionu wapnia?

Bezpieczne stosowanie według zaleceń producentów preparatów do uprawy roślin zawierających proheksadion wapnia jest niezwykle istotna. Według badań gleb prowadzonych między innymi metodą spektrometrii absorpcji atomowej uznaje się bowiem, że coraz więcej naturalnych zbiorników wodnych jest nimi zanieczyszczonych. 

Wobec tego używając proheksadion wapnia należy unikać ściekania go na sąsiednie pola uprawne, sady czy zbiorniki wodne oraz  nie przekraczać zalecanej przez producenta dawki preparatu określanej na jeden hektar upraw i liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym roślin. Dodatkowo jego zastosowanie powinno odbywać się wyłącznie na suchych uprawach w bezwietrzne dni.

Ryzyko związane ze stosowaniem preparatów zawierających proheksadion wapnia

Coraz więcej rolników zgłasza się do placówek takich jak laboratorium Eko-Analiza z Bielska-Białej w celu przebadania próbek preparatów proheksadionu wapnia. Chcą oni zweryfikować ich dostawcę, czy podawane przez nich stężenia są zgodne ze stanem faktycznym a także dobrać odpowiednie dawki, które mogą bezpiecznie zastosować na swoich polach lub w sadach, aby uzyskać zamierzony efekt, jednak nie szkodzić środowisku.

Należy bowiem pamiętać, że osoby stosujące tego typu preparaty ponoszą pełną odpowiedzialność za spowodowane straty w uprawach sąsiednich, na których znajdzie się on, a także szkody związane degradacją środowiska naturalnego. Takie działanie jest więc wyrazem ich odpowiedzialności.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form errorBłąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję