W jakich miejscach stosuje się barierki łańcuchowe?

Barierki łańcuchowe U12b należą do urządzeń zabezpieczających, jakie stosuje się w celu eliminacji lub przynajmniej ograniczenia niebezpieczeństw, na które narażeni są piesi oraz rowerzyści korzystający z drogi i położonych przy niej obiektów. Urządzenia BRD tego typu wykorzystywane są na wszystkich drogach, większości obiektów leżących przy nich, a także na kładkach i ciągach dla pieszych oraz przy ścieżkach rowerowych.

Barierki

Zastosowanie ogrodzeń U-12

– Ogrodzenia U-12 stosowane są dla ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni. Barierki uniemożliwiają pieszym przekraczanie drogi w niedozwolonych miejscach lub służą skanalizowaniu ruchu – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy ANDROS.

W okolicach przejść kolejowych, czy w ciągu chodników barierki umieszcza się w taki sposób, by pieszy przed wejściem na tory musiał zmienić kierunek ruchu. Wykorzystanie takiego labiryntu skutecznie zapobiega szybkiemu wtargnięciu pieszego pod pojazd. Podobne rozwiązanie stosuje się przed szkołami i innymi obiektami, w których gromadzą się dzieci i młodzież.

Kiedy zaleca się montaż barierek?

Zarządzenie o znakach i sygnałach drogowych mówi, że barierki należy stosować zawsze, gdy istnieje realne zagrożenie dla ruchu pieszego i rowerowego, brak jednak precyzyjnego wyszczególnienia takich sytuacji.

Z pewnością ogrodzenia powinny być umieszczane w szczególnie niebezpiecznych miejscach, takich jak skrzyżowania i przejścia dla pieszych, a także, jak wspomnieliśmy wcześniej, w pobliżu placówek oświatowych.

Ograniczenie możliwości niespodziewanego wtargnięcia na jezdnię na skrzyżowaniu jest bardzo ważne, ponieważ w tym miejscu kierowca skupia się przede wszystkim na innych pojazdach, znakach i sygnalizacji świetlnej, a dopiero w ostatniej kolejności na pieszych oraz rowerzystach.

Przyjmuje się, że barierki należy montować na chodnikach wzdłuż dróg, na których prędkość jazdy pojazdów przekracza 50 km/h. Ogrodzenia powinno się stosować także dla ochrony pieszych i rowerzystów przed możliwością wpadnięcia do głębokiego rowu, a więc zazwyczaj na terenach pozamiejskich, gdzie brak sieci kanalizacyjnej wymusza budowę rowów odwadniających wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Barierki łańcuchowe U-12b

Barierki łańcuchowe mają postać słupków połączonych jednym lub dwoma łańcuchami. Metalowe słupki są ocynkowane i malowane na kolor biało-czerwony. Standardowo mają wysokość 1,1 metra, a od góry zabezpieczone są deklami, które zapobiegają dostawaniu się do ich wnętrza wody deszczowej.

Łańcuchy pomiędzy słupkami również wykonuje się z pręta cynkowanego, jednak najczęściej tylko w jednym kolorze – białym lub czerwonym. Słupki barierek łańcuchowych wkopuje się do ziemi lub przykręca do podłoża (np. w przypadku montażu na istniejącym chodniku), zachowując rozstaw od 1,5 do 2,0 metrów.