Na czym polega postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej?

Wyjaśnienie sprawy karnej oraz orzekanie o winie to procedury, które wymagają sporo czasu i składają się z kilku etapów. Jednym z nich jest właśnie postępowanie przygotowawcze. Ma ono miejsce jeszcze przed tym, zanim do sądu zostanie wniesiony akt oskarżenia. Właściwe oraz staranne przeprowadzenie postępowania przygotowawczego jest bardzo ważną kwestią. Wpływa ono na to, jaki wyrok orzeknie sąd.

postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej

Jaki jest cel przeprowadzenia przygotowania przygotowawczego?

Postępowanie przygotowawcze jest prowadzone przez prokuratora. Jednak w niektórych przypadkach, w zależności od specyfiki sprawy, może on postanowić, że zajmie się nim policja. Mimo tego na postępowanie to ma wpływ również sąd, który może zlecić wykonanie odpowiednich czynności lub zlecić jego dalsze prowadzenie w przypadku decyzji o umorzeniu czy odmowie wszczęcia.

Nadrzędnym celem postępowania przygotowawczego jest zebranie materiału dowodowego. Służy ono również temu, aby ustalić, czy doszło do popełnienia przestępstwa. Organy ścigania mają obowiązek badać wszystkie okoliczności, w tym również te korzystne dla potencjalnego sprawcy. Podczas jego trwania wyjaśniane są wszystkie szczegóły sprawy.

Postępowanie przygotowawcze może mieć formę śledztwa w przypadku podejrzenia o popełnienie szczególnie poważnego przestępstwa lub dochodzenia dotyczącego spraw mniejszego kalibru.

Postępowanie przygotowawcze ma na celu zebranie dowodów, które następnie mogą zostać wykorzystane podczas procesu sądowego. Jeżeli jednak prokurator lub policja nie zdobędą odpowiednich materiałów, może ono zostać umorzone. Postępowanie przygotowawcze to szereg czynności, dzięki którym można stwierdzić, czy faktycznie doszło do popełnienia czynu zabronionego” – mówi specjalista z Kancelarii Adwokackiej Łukasz Pyrk w Bytomiu.

Jak wygląda przeprowadzanie postępowania przygotowawczego?

Aby mogło dojść do rozpoczęcia postępowania przygotowawczego, konieczne jest zawiadomienie o przestępstwie. Następnie wydaje się postanowienie dotyczące jego wszczęcia lub odmowy jego przeprowadzenia.

W dalszej kolejności – w zależności od kategorii czynu zabronionego – zbierany jest materiał procesowy, przesłuchiwani są świadkowie, dokonuje się oględzin miejsca zdarzenia, przeszukuje się pomieszczenia, a także prosi się biegłego o opinię. Dopiero wtedy postanawia się o przedstawieniu zarzutów podejrzanej osobie i wzywa się ją na przesłuchanie. Jeżeli jednak zebrane dowody są niewystarczające, postępowanie jest umarzane. Ostatnim etapem jest złożenie w sądzie aktu oskarżenia.

śr. ocena 0 / głosów 0