Bezpieczna praca na rusztowaniach. Jakich reguł przestrzegać?

Praca na rusztowaniach, podobnie jak każda inna wykonywana na dużej wysokości, należy do tych z rodzaju szczególnie niebezpiecznych. Nad ochroną życia i zdrowia pracowników czuwają przede wszystkim przepisy BHP, które szczegółowo określają, w jaki sposób zabezpieczać się przed groźnymi wypadkami.

praca-na-rusztowaniach

Co mówią przepisy?

Podstawowe zasady BHP, dotyczące pracy na budowach, określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 IX 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Jeden z paragrafów (§ 109 ust. 1) odnosi się bezpośrednio do prac, wykonywanych na rusztowaniach. Według zaleceń ministerialnych, podstawą zachowania reguł BHP jest kolejno: zapewnienie bezpieczeństwa przy dojściu do stanowiska pracy, zapewnienie stabilności i wytrzymałości rusztowań oraz potwierdzenie stanu ich używalności, poprzez dokonanie przepisowego odbioru technicznego.

Warto dodać, że wytyczne Ministra Pracy i Polityki Socjalnej to nie jedyne akty prawne, odnoszące się do problematyki BHP przy pracy na wysokościach. Temat ten poruszają też rozporządzenia Ministrów Gospodarki i Infrastruktury. Wszystkie z nich kładą nacisk na pewne elementarne zasady zachowania bezpieczeństwa. Wymieniamy je dla Państwa poniżej.

Stan techniczny konstrukcji

Podstawowym obowiązkiem, przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniach, jest kontrola ich stanu technicznego. Nie do pomyślenia jest sytuacja, w której konstrukcje są niestabilne i nie wytrzymują standardowych obciążeń budowlanych. Warto również sprawdzić, czy rusztowania mają trwałą podstawę i są zabezpieczone przez nieprzewidzianą zmianą położenia. Niesolidne konstrukcje mogą prowadzić do szeregu wypadków przy pracy – np. zapadnięcia się rusztowania pod ciężarem pracownika, bądź zerwania linki bezpieczeństwa – przestrzega ekspert wrocławskiej firmy Euro Rusztowania, wyspecjalizowanej w montażu i wynajmie wysokiej klasy rusztowań budowlanych.

Najlepszym sposobem potwierdzenia stanu technicznego rusztowania – obwarowanym wspomnianymi wcześniej wymogami przepisowymi – jest jego odbiór przez fachowca, potwierdzony wpisem w dzienniku budowy.

Zabezpieczenie środowiska pracy

Rusztowania to tylko część placu budowy. Bezpiecznym dla pracownika musi być całe środowisko pracy, w którym się on obraca. Na powierzchniach wzniesionych powyżej 1 metra nad gruntem bądź podłogą, powinny znajdować się minimum 1,1-metrowe barierki, pełniące funkcję poręczy. Dodatkową ochronę gwarantują krawężniki o wysokości co najmniej 0,15 m. Przestrzeń między krawężnikiem a poręczą wypełnia natomiast specjalna poprzeczka.

Niezależnie od poczynionych środków ostrożności, wysokościowe prace budowlane nigdy nie powinny być organizowane w sposób, zmuszający pracownika do wychylania się przez poręcz balustrady, bądź poza obrys urządzenia, na którym stoi – informuje specjalista Euro Rusztowań.

Odpowiedni sprzęt i wyposażenie

Nic nie gwarantuje poczucia bezpieczeństwa na rusztowaniach w większym stopniu, jak osobista ochrona, w postaci odpowiedniego sprzętu i wyposażenia. Absolutną koniecznością jest zaopatrzenie się w sprzęt, chroniący przed upadkiem z wysokości. Należą do niego przede wszystkim szelki bezpieczeństwa z linką, przymocowaną do stabilnych elementów konstrukcji, a także szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (w przypadku prac w podparciu, np. na słupach bądź masztach).

Nie sposób zapomnieć także o hełmie ochronnym, który osłoni naszą głowę przed wszelkiego rodzaju wstrząsami i spadającymi przedmiotami – podsumowuje przedstawiciel firmy Euro Rusztowania.