Budowa i zastosowanie pilarek tarczowych

Pozyskiwanie i obróbka drewna są trudne i uciążliwe z uwagi na kształt oraz twardość materiału. Dlatego do pracy z drzewem wykorzystuje się różnego rodzaju udogodnienia technologiczne, które podnoszą wydajność i bezpieczeństwo. Jedną z używanych do obróbki drewna maszyn jest pilarka tarczowa. W jaki sposób jest zbudowana i jakie ma zastosowania?

pilarki tarczowe

Pilarki tarczowe – podstawowe informacje

Najważniejszym elementem pilarki tarczowej jest, jak sama nazwa wskazuje, tarcza tnąca. Ma ona okrągły kształt i jest ząbkowana. Obraca się z dużą prędkością, co umożliwia zagłębienie jej w cięty materiał.

W warunkach domowych korzysta się z niedużych ręcznych pilarek. Na skalę przemysłową wykorzystuje się ich wielkogabarytowe odpowiedniki, które dzięki odpowiedniej mocy oraz rozmiarom są w stanie pociąć duże fragmenty drewna. Są to maszyny bardzo złożone i zaawansowane technologicznie. Przykładowo: pilarka z oferty www.wood-pamar.eu składa się z aż dziesięciu pił tarczowych i obraca się z częstotliwością 2650 obrotów na minutę.

Zastosowania pilarek tarczowych w przemyśle drzewnym

Przemysł drzewny dysponuje kilkoma rodzajami pilarek tarczowych. Są to wysoko wyspecjalizowane maszyny – każdy typ służy czemu innemu. Funkcje, jakie mogą spełniać pilarki, to m.in.: jedno- lub dwustronne obrzynanie desek, bali, łat i fryz (stosuje się tu odpowiednio obrzynarki jedno- lub dwustronne). Obok obrzynarek występują także wielopiły, za których pomocą przeprowadza się cięcie wzdłużone tarcicy i brusów.

Pilarki tarczowe unowocześniły obróbkę drewna i uczyniły ją wydajną oraz bezpieczną, choć wciąż jeszcze nie osiągnięto w tej dziedzinie ideału. Praca z pilarką tarczową nie przypomina już wprawdzie niebezpiecznej pracy z piłą ręczną, ale nadal są zagrożenia, których nie udało się wyeliminować. Należy do nich np. duże zapylenie w obszarze pracy pilarki. Pył drzewny podobnie jak każdy inny nie powinien być wdychany.

Mimo że producenci i konstruktorzy produkują coraz bezpieczniejsze pilarki, nie należy zapominać, że są to maszyny pełne bardzo szybko poruszających się ząbkowanych ostrzy. Aby z nimi pracować, należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP.