Budowa i rodzaje koparek

Koparką nazywamy maszyny przeznaczone do robót ziemnych, które służą oddzielaniu urobku i ładowania go na maszyny transportowe. Koparki mogą też pełnić funkcję urządzenia przeładunkowego dla materiałów sypkich, takich jak np. węgiel, żwir, czy sól drogowa.

koparki

Konstrukcja koparki

Budowa koparki różni się w zależności od typu i zastosowania maszyny, jednak w każdej z nich możemy wyróżnić podwodzie, będące zespołem nośnym urządzenia oraz nadwozie, na którym znajduje się silnik, kabina operatora i urządzenia sterujące. Do najczęściej stosowanych mechanizmów jazdy w koparkach należą gąsienice.

Osprzęt roboczy koparki montowany jest na nadwoziu – mówi specjalista z firmy BUDMAR. Ramię koparki z łyżką zamontowane jest na wysięgniku, a ruchy tego zespołu zapewniają odpowiednie siłowniki.

Koparka przedsiębierna i podsiębierna

Koparkami przedsiębiernymi określa się te maszyny, które pracują na poziomie dna wykopu. Podczas robót pojazdy, na które wyładowywany będzie urobek muszą znajdować się na wysokości korony wykopu, a jeśli to niemożliwe – na jego dnie, z boku ładowarki lub za nią.

Koparka podsiębierna z kolei nie zjeżdża do wykopu, ponieważ może pracować zarówno na, jak i poniżej terenu na którym stoi. W przypadku głębszych wykopów wiąże się to z ryzykiem przewrócenia koparki, dlatego dla nich stosuje się właśnie koparki przedsiębierne.

Koparka chwytakowa

Koparki chwytakowe przeznaczone są przede wszystkim do robót jamistych, czyli głębokich, ale o niewielkiej średnicy. Oznacza to, że sprawdzają się najlepiej np. do wykopów studziennych, a także do prac na terenach wyjątkowo mokrych, w tym do pogłębiania kanałów i rzek, czy wykonywania wykopów pod filary mostów.

Koparka zbierakowa

To urządzenie o bardzo szerokim zastosowaniu. Sprawdza się właściwie do wszystkich rodzajów wykopów. Za ich pomocą można wykonywać wykopy pod fundamenty, ale także prace na niesprzyjających terenach, np. bardzo piaszczystych – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa BUDMAR. Są cenione w pracach hydrotechnicznych i wykorzystywane w kopalniach odkrywkowych do zdejmowania nakładu.

Istnieje również drugi podział koparek, uwzględniający charakter wykonywanej pracy. Mamy tu zatem koparki pracujące w cyklu przerywanym oraz koparki pracujące w cyklu ciągłym, czyli wielonaczyniowe.