Charakterystyka generalnego wykonawstwa

Postawienie budynku, szczególnie dużego obiektu mieszkalnego, użytkowego czy przemysłowego to bardzo skomplikowane zadanie, wymagające współpracy kilku niezależnych firm. Jedną ze stron tego układu jest inwestor, drugą zaś – generalny wykonawca.

generalny wykonawca

Kim jest generalny wykonawca?

Generalny wykonawca to podmiot prawny, który na mocy podpisanej ze zleceniodawcą umowy zobowiązuje się wykonanie określonego zadania. Pojęcie generalnego wykonawcy spotyka się najczęściej w branży budowlanej – niezależnie od tego, czy jest to budownictwo mieszkanie, przemysłowe czy użytkowe – dlatego generalnym wykonawcą jest firma budowlana, zaś zleceniodawcą inwestor.

Obowiązki generalnego wykonawcy

Najprościej rzecz ujmując, obowiązkiem generalnego wykonawcy jest wykonanie prac zleconych przez inwestora i opisanych w umowie między oboma tymi podmiotami. Trudno jednoznacznie określić zakres tych prac, gdyż wszystko zależy od rodzaju spisanej umowy. Zazwyczaj jednak generalny wykonawca odpowiedzialny jest za całość prac budowlanych przewidzianych w projekcie – od przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy, postawienia fundamentów i postawieniu budynku, do jego ostatecznego wykończenia i oddania do użytku. Najczęściej wiąże się to z koniecznością zawarcia dalszych umów z mniejszymi firmami – tak zwanymi podwykonawcami – specjalizującymi się w budowaniu konkretnych struktur, np. instalacji elektrycznej, sieci wentylacyjnej czy sieci kanalizacyjnej. Zadaniem generalnego wykonawcy jest zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych podwykonawców (przy aprobacie inwestora), określenie warunków umowy z nimi oraz nadzór ich prac, między innymi koordynacja poszczególnych ekip pracowników i dotrzymywanie terminów rozpoczęcia oraz ukończenia danych etapów budowy. Generalny wykonawca odpowiedzialny jest również za to, by wszystkie prace przeprowadzane na terenie budowy odbywały się z zachowaniem wszelkich przepisów prawnych oraz zasad bezpieczeństwa – w przypadku zaniedbań w tym zakresie, to właśnie generalny wykonawca ponosi tego konsekwencje.

Ukończenie danej inwestycji jest, jak widać, zadaniem bardzo skomplikowanym, wymagającym sprawnej komunikacji między inwestorem a generalnym wykonawcą oraz bardzo klarownego określenia warunków współpracy. Jednym z najbardziej uznanych na polskim rynku generalnych wykonawców jest firma DOMBUD z Katowic, specjalizująca się w budownictwie mieszkaniowym oraz użytkowym.