Gaśnice – co należy o nich wiedzieć?

Gaśnice to podstawowy element ochrony przeciwpożarowej w każdym budynku. Szybkie ugaszenie ognia zależy od prawidłowego rozmieszczenia gaśnic w obiekcie oraz od ich stanu. Dlaczego warto robić przeglądy gaśnic?

gaśnica

Gaśnice to urządzenia służące do gaszenia pożarów. Pierwsza gaśnica proszkowa została wynaleziona w 1818 r. przez Anglika – kapitana George’a W. Manby’ego. Zamontował on rurkę syfonową i załadował powietrze do metalowego cylindra napełnionego proszkiem gaśniczym. Z czasem urządzenia stawały się coraz bardziej niezawodne. Dziś urządzenia te są wykonane w taki sposób, aby można było szybko, łatwo i bezpiecznie ugasić ogień. Jednak warto pamiętać, aby sprawdzać stan gaśnic. To właśnie on odpowiada za bezpieczeństwo budynku użytkowego, czy zakładu pracy.

Jakie są rodzaje gaśnic?

gaśnica

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów gaśnic. Według środka gaśniczego dzieli się je na proszkowe, CO2 wodne pianowe bądź płynowe. Zadaniem tych pierwszych jest odcięcie tlenu od płonącej powierzchni przy pomocy proszku gaśniczego. Proszek ten może być węglanowy, który ugasi pożar typu B i C lub fosforowy, który nadaje się do gaszenia pożarów typu A, B i C.

Pomimo tego, że gaśnice proszkowe są wybierane najczęściej, to warto zainwestować także w gaśnicę CO2. Potocznie nazywa się gaśnicą śniegową, ponieważ w tym modelu wykorzystuje się skroplony dwutlenek węgla, który osadza się na powierzchni w postaci  suchego lodu. Tym typem gaśnicy można gasić pożary typu B, C i E. Nie nadaje się do gaszenia ludzi, ponieważ zbyt niska temperatura mogłaby spowodować obrażenia zdrowotne.


Kolejnym typem są gaśnice wodne pianowe lub płynowe. W momencie korzystania, dzięki sprężonemu gazowi, uwalnia się piana. Pozwala ona ugasić pożar typu A, B oraz F. Ten model gaśnic jest nieco bardziej ekologiczny niż gaśnice proszkowe i zawarty w nich proszek.

Przegląd gaśnic – może uratować życie

przegląd gaśnic

Sama obecność gaśnic nie gwarantuje bezpieczeństwa w razie pożaru, urządzenia te muszą być sprawne. Aby sprawdzić stan gaśnic, należy wykonać ich przegląd. Jest to obowiązkowa procedura w każdej firmie, czy budynku. Przegląd gaśnic ma na celu chronić ludzkie życie lub mienie w czasie pożaru. Według polskiego prawa wykonanie przeglądu gaśnic jest obowiązkowe minimum raz w roku. Warto takie zadanie powierzyć profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie licencje i certyfikaty niezbędne przy przeglądzie – opowiada Patryk Sieczka z firmy OneFire

Jak prawidłowo rozmieszczać gaśnice?

rozmieszczenie gaśnic

W obiekcie, który nie posiada stałych urządzeń gaśniczych przyjmuje się, aby jednostka masy środka gaśniczego (3dm3 lub 2 kg) przypada na każde 100 metrów kwadratowych powierzchni. Zaopatrzone w gaśnice muszą być także obiekty, które zalicza się do grup zagrożenia ludzi ( tj. ZL I, ZL II, ZL III).


Aby odpowiednio rozmieścić gaśnice, ważne jest wzięcie pod uwagę gęstość obciążenia pożarowego. Jeżeli przekracza 500 MJ/m2, to w strefie pożarowej produkcyjnej oraz magazynowej, na każde 100 metrów kwadratowych powinna przypadać jedna jednostka masy środka gaśniczego. Dokładnie taka sama ilość wymagana jest w strefie pożarowej, w której znajduje się pomieszczenie zagrożone wybuchem. W pozostałych przypadkach nakazuje się, aby jedna jednostka środka gaśniczego przypada na każde 300 m2 w strefach pożarowych.


Gaśnice powinny znajdować się w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności: przy wejściu do budynków, na klatkach schodowych, korytarzach, oraz przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Przyjmuje się zasadę, że do gaśnicy nie powinno iść się dalej niż 30 metrów.

Na rynku jest dostępnych kilka rodzajów gaśnic. Odgrywają one bardzo ważną rolę, mogą uratować ludzkie życie lub mienie. Samo posiadanie gaśnicy nie jest najważniejsze, ważne, aby była ona sprawna i nie zawiodła podczas pożaru. Istotną sprawą jest wykonywanie przeglądu gaśnic i sprawdzanie ich stanu tłumaczy specjalista z firmy OneFire, która zajmuje się ochroną przeciwpożarową.

śr. ocena 5 / głosów 21