Iniekcyjna likwidacja pustek

Stabilność gruntu jest jednym z najważniejszych czynników, wpływających na trwałość budynku. Obiekty osadzone na – lub pod, w przypadku konstrukcji podziemnych, np. tuneli – niestabilnym gruncie są narażone na poważne, nieodwracalne uszkodzenia. Dlatego konieczne jest przeprowadzenie procesu stabilizacji. Jedną z metod wykorzystywanych w tym celu jest iniekcja.

Czym jest iniekcja?

Iniekcja to proces uszczelniania lub wzmocnienia gruntu lub konstrukcji poddanej temu procesowi. Polega on na zdalnym wpompowaniu iniektu – czyli tężejącego z czasem płynnego medium – w dane środowisko, np. w puste przestrzenie w gruncie lub w ścianach czy fundamentach budynku. Wyróżnić można trzy rodzaje iniekcji: nisko-, średnio- oraz wysokociśnieniową, do jej przeprowadzenia używa się iniektów o odpowiednio dobranych właściwościach. Zaletą iniekcji jest fakt, że jest ona metodą bezinwazyjną, umożliwiającą usunięcie niedoskonałości gruntu lub obiektu budowlanego bez konieczności przeprowadzania skomplikowanych działań, np. rozbiórki elementów konstrukcyjnych budynku oraz robót ziemnych, wymagających dużych nakładów pieniędzy, czasu i energii. Ponadto nie wymaga długotrwałego wyłączenie danego obiektu z eksploatacji.

Iniekcyjna likwidacja pustek

Pustki w strukturze danego budynku lub na jego styku z gruntem – w przypadku obiektów podziemnych lub posiadających części podziemne – są bardzo niebezpieczne dla struktury budynku. Znajdujące się w nich powietrze oraz gromadząca się woda, w której mogą być rozpuszczone różne pierwiastki i związki chemiczne, stwarzają warunki do rozwoju korozji. Aby im zapobiec wykorzystywane są małośrednicowe otwory iniekcyjne – dzięki nim możliwe jest zlikwidowanie pustych obszarów, tworzących się za konstrukcjami, w których mogą rozwinąć się ogniska korozji. Wypełniający pustki iniekt posiada wysoką zawartość spoiw mineralnych, dodatkowym efektem zastosowanie iniektu jest lepsze przystosowanie się danego obiektu do otaczającego go gruntu.

Jedną z firm oferujących usługę iniekcyjnej likwidacji pustek jest P.P.U.H. Geotest z Tychów.