Jak przebiega montaż wodociągów?

Jeśli budujesz swój własny dom, być może jest kilka rzeczy, które Cię zaskoczyły podczas prac nad nim. To zrozumiałe – przecież nie wszystko musisz wiedzieć od samego początku. Jednak na pewno zdajesz sobie sprawę z tego, że konieczne jest doprowadzenie wody do domu i odprowadzenie z niego nieczystości. Ale czy wiesz, jak dokładnie przebiega ten proces?

Najpierw formalności…

Oto lista czynności, które musisz wykonać przed montażem wodociągów, jeśli chcesz, aby Twój dom został wpięty do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

 1. Zacznij od pobrania wniosku o zapewnienie dostaw wody i odbioru ścieków oraz wydanie warunków technicznych przyłączenia. Możesz je pobrać przez Internet.
 2. Do wniosku musisz dołączyć następujące dokumenty: dokument potwierdzający tytuł prawny osoby składającej wniosek do korzystania z budynku, który ma zostać podłączony do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej; dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej zasadniczej (w skali 1:500 bądź też 1:1000) z zaznaczoną granicą działki i obiektem (mapa musi być potwierdzona przez właściwy organ terenowej administracji geodezyjnej); jeśli zajęcie się formalnościami zleciłeś komuś innemu, musisz dołączyć również Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora. Wniosek z załącznikami złóż w Centrum Obsługi Klienta miejscowego zakładu wodociągowego.
 3. W okresie 2 tygodni po złożeniu wniosku otrzymasz zapewnienie dostaw wody
  i warunki techniczne przyłączenia Twojego domu do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Za tę usługę trzeba zapłacić, dlatego do odpowiedzi zostanie dołączona faktura VAT.
 4. Wraz z wybranym przez siebie projektantem stwórz projekt budowlany przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych.
 5. Złóż 3 egzemplarze projektu w sekretariacie PWiK (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji). Jeśli wszystko z nimi w porządku, jeden z nich zostanie odesłany do Ciebie wraz z fakturą VAT, którą musisz opłacić.
 6. Następnie złóż w PWiK: projekt, zlecenie wpięcia do sieci oraz ewentualne dane wykonawcy i kierownika budowy.

Czas do pracy

Kiedy załatwisz wszystkie formalności, możesz przystąpić do działania.

 1. Zajmij się wykonaniem wykopu oraz ułożeniem przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego według uzgodnionego projektu. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz robić tego sam. Istnieją firmy, który wykonają ten etap za Ciebie. Jedną z nich jest Zakład Usługowo-Handlowy „Instalator”, znajdujący się w Bytomiu. Zanim zasypiesz wykop, zgłoś do PWiK wykonanie tego etapu.
 2. PWiK podłączy wówczas przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej, zamontuje zestaw wodomierzowy i przeprowadzi przegląd techniczny przyłączy.
 3. Po wykonaniu przez PWiK wspomnianych prac, dostarcz do Centrum Obsługi Klienta mapę geodezyjną i wyniki inwentaryzacji powykonawczej (wykonanej uprzednio przez uprawnionego geodetę). To działanie ma na celu otrzymanie zaświadczenia o wpięciu budynku do sieci oraz protokołu technicznego z przeglądu.
 4. Teraz pozostaje Ci tylko czekać na umowę, która zostanie dostarczona pocztą.

Przyłączanie budynku do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oznacza niestety sporo formalności. Ale nie ulega wątpliwości, że jest to działanie niezbędne dla poprawnego funkcjonowania domu. Dlatego nie zwlekaj – zacznij działać choćby zaraz!

śr. ocena 5 / głosów 5