Jak są przeprowadzane ekspertyzy wilgotności?

Jeżeli obawiasz się, że w miejscu, w którym mieszkasz lub pracujesz, pojawił się problem wilgoci, niezbędne będzie jego osuszenie. Jednak ten proces jest poprzedzany ekspertyzą wilgotności, czyli badaniem i oględzinami poszczególnych elementów budynku. Na tej podstawie firma realizująca zlecenie ocenia stan techniczny i zagrożenia dla nieruchomości. Dowiedz się więcej.

wilgoć

Ekspertyza wilgotności to wiarygodny pomiar, który jest podstawą do zaplanowania i przeprowadzenia prac osuszeniowych. Obejmuje zarówno analizę wstępną, jak również badana kontrolne realizowane po upływie pół roku, roku i dwóch lat od zainstalowania systemu. To założenia ogólne, które mogą zmieniać się w zależności od charakteru nieruchomości, jej wieku, grubości murów czy skali zawilgocenia.

Pierwsza ekspertyza i rozpoznanie problemu

Skalę problemu trudno określić na podstawie jednorazowego badania. Dlatego ekspertyza obejmuje kilka etapów:

  • pierwsze badanie połączone z oględzinami najważniejszych elementów budynku — rynien, fundamentów, dachu, okien i drzwi. Weryfikacja stanu budynku następuje na podstawie oceny wizualnej i zapachowej oraz pomiarów,
  • badania laboratoryjne — bardziej wnikliwa analiza, która pozwala szczegółowo ustalić skalę problemu i przyczynę zawilgoceń,
  • opracowanie planu osuszania z wykorzystaniem urządzenia Biodry.

Warto wiedzieć, że w budynkach szczególnie podatnych na zawilgocenia problem może powracać. Z tego względu koniecznie jest powtarzanie ekspertyz i wykonywanie badań kontrolnych. Mają one znaczenie również dla oceny, czy prace przebiegają zgodnie z planem i dają zamierzone rezultaty.

Kontrola stanu zawilgocenia budynku

Badania kontrolne powinno się wykonać już pół roku po instalacji systemu osuszania. To optymalny okres — po jego upływie można już ocenić postępy prac. Efekty finalne są widoczne zazwyczaj po upływie roku i dwóch lat — w zależności od stopnia zawilgocenia, kondycji, wieku i metrażu osuszanego obiektu.

Oprócz analizy, która wygląda analogicznie jak za pierwszym razem, ekspertyza jest wzbogacana o badania termowizyjne i chemiczne. Potwierdzeniem zrealizowanej ekspertyzy wilgotności jest pisemna dokumentacja ze zdjęciami. Uwzględnia ona wyniki pomiarów oraz ewentualne zalecenia co do przyszłej eksploatacji i konserwacji budynku. Jeżeli problemem jest grzyb lub pleśń, wówczas koniecznie będzie wdrożenie działań mających na celu ich skuteczną likwidację. To ważne nie tylko dla kondycji obiektu czy jego estetyki, ale przede wszystkim zdrowia i samopoczucia lokatorów.

śr. ocena 5 / głosów 1