Jakie cechy powinna posiadać idealna hala przemysłowa?

Postępujący rozwój branż przemysłowych wymaga odpowiedniego zaplecza, umożliwiającego składowanie towarów oraz prowadzenie sprawnych działań produkcyjnych. ,,Sercem” każdego zakładu i przedsiębiorstwa jest dobrze funkcjonująca hala przemysłowa. Poniżej prezentujemy, jakimi cechami powinna charakteryzować się idealna hala.

hala-przemyslowa

Uniwersalność konstrukcji

Kluczowym przy wznoszeniu hali jest przeanalizowanie procesów produkcyjnych. To od nich bowiem w dużym stopniu zależy, jaki projekt konstrukcyjny powinna mieć hala. Oczywiście najlepiej postawić na rozwiązania budowlane gwarantujące uniwersalność, tzn. możliwość modyfikacji obiektu, a w razie konieczności także jego swobodnej rozbudowy. Za szczególnie ,,elastyczne” uważa się hale budowane z materiałów stalowych. Dzięki naturalnej lekkości i zastosowaniu modułów, umożliwiają one dowolne przekształcenia, a nawet zmianę położenia całej hali, dostosowując ją do aktualnych potrzeb produkcyjnych.

Dobry materiał wykonania

Temat ten pośrednio zasygnalizowaliśmy w poprzednim punkcie. Nie ulega wątpliwości, że każda hala przemysłowa powinna być wykonana z odpowiedniej jakości materiałów, zgodnych z obowiązującymi normami budowlanymi. Ponownie warto przywołać przykład hal stalowych.

Konstrukcje stalowe cechują się niskim ciężarem własnym, są odporne na działanie sił dynamicznych oraz na rozciąganie. Sprawdzają się przy budowie obiektów o różnych wymaganiach technologicznych, czy to pod względem objętości, czy też obciążeń – relacjonuje specjalista firmy Profix, czołowego polskiego producenta hal stalowych.

Lokalizacja

Sprawna dostawa oraz ekspedycja surowców i towarów powinna stanowić normę w każdej, dobrze funkcjonującej hali magazynowej. W spełnieniu tego warunku pomaga dogodna lokalizacja hali. Trudno tu o jedną, sprawdzoną receptę. O ulokowaniu decyduje bowiem wiele czynników, takich jak rodzaj branży przemysłowej oraz umiejscowienie punktów zbytu. Niekiedy więc hale znajdują się wśród zabudowań miejskich, w innym zaś przypadku na terenach niezurbanizowanych. Dobrze, jeśli hala jest położona na przestronnym gruncie, umożliwiającym jej ewentualną rozbudowę.

Komfort

Każda hala przemysłowa powinna posiadać odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, zaspokajające podstawowe potrzeby pracowników. Konieczna okaże się także wentylacja. Sprawny, mocny system wentylacyjny poprawi komfort pracy, a także zapewni najwyższe standardy produkcji – zwłaszcza w określonych przypadkach, gdy wskazana jest duża cyrkulacja powietrza. Hale warto też wyposażyć w dodatkowe moduły rekuperacyjne.

Bezpieczeństwo

Równie ważne jak komfort, jest bezpieczeństwo pracowników oraz spełnianie standardów BHP. Do niezbędnych działań należą m.in. określenie obciążenia ogniowego hali oraz zainwestowanie w systemy przeciwpożarowe. Ponadto, hala powinna mieć przejrzysty układ wyjść ewakuacyjnych. Tylko wtedy można mówić o tym, że nasz obiekt magazynowy należycie spełnia swoje zadania, służąc za wzór innym tego typu konstrukcjom.