Ogniochronne zabezpieczenie przejść instalacyjnych

Aby sprawnie opanować pożar i ograniczyć szkody powstałe w jego wyniku, należy zatrzymać ogień w strefie pożarowej. W praktyce stosuje się aktywne i pasywne systemy ochrony przegród ogniowych, uniemożliwiających rozprzestrzenianie się pożaru.

 

Aktywne sposoby walki z pożarem obejmują wykorzystanie urządzeń, służących do monitorowania, alarmowania i bezpośrednio do gaszenia ognia, takie jak np. systemy tryskaczowe. Bierne, czyli pasywne metody ochrony ppoż polegają na zastosowaniu rozwiązań konstrukcyjnych, które minimalizują skutki oddziaływania termicznego i ograniczają zasięg pożaru – wyjaśnia nasz rozmówca z firmy FIREWALL.

Typy przejść instalacyjnych

Przejścia instalacyjne w stropach i ścianach budynków podlegają 3 podstawowym klasyfikacjom. Pierwsza z nich zasadza się na rodzaju medium transportowanego w danej instalacji, a więc wyróżnia przepusty instalacji sanitarnych (rury) i elektrycznych (kable).

Drugie rozróżnienie zwraca uwagę na stopień palności materiałów, z których wykonana jest dana instalacja. Mamy tu zatem przejścia palne, uniepalnione i niepalne. Trzecia klasyfikacja wykorzystuje kryterium wymiarów geometrycznych przejść w danej przegrodzie konstrukcyjnej.

Zabezpieczenia przejść instalacji elektrycznych

Przepusty kablowe najczęściej zabezpiecza się za pomocą wełny mineralnej. Zaletą takiego rozwiązania jest łatwe dopasowanie kształtu zabezpieczenia do wielkości przepustu, a także możliwość zwiększenia/zmniejszenia ilości przewodów prowadzonych danym przejściem.

Nowszym rozwiązaniem jest wykorzystanie specjalistycznych zapraw i mas ogniochronnych, które bardzo dokładnie i szczelnie wypełniają przejścia o dowolnych kształtach. Mogą być stosowane samodzielnie lub jako uzupełnienie zabezpieczenia z wełny mineralnej.

Kolejną propozycją uszczelnienia ppoż przejść elektrycznych są bloczki, kształtki oraz poduszki ogniochronne wykonane z poliuretanu. Tego rodzaju wypełnienia przejść powiększają swoją objętość wraz ze wzrostem temperatury, tworząc skuteczną zaporę dla dymu, ognia oraz gazów pożarowych.

Zabezpieczenia przejść instalacji sanitarnych

Dobór zabezpieczeń przy przejściach instalacji sanitarnych warunkuje przede wszystkim stopień palności materiałów, z których wykonane są rury. W przypadku rur palnych, w przepustach stosowane są kasety ochronne, pęczniejące masy uszczelniające oraz pęczniejące opaski – mówi specjalista z przedsiębiorstwa FIREWALL.

W przypadku rur niepalnych, zabezpieczenia wymagają przestrzenie między przewodem a elementem konstrukcyjnym budynku (strop, ściana). Najczęściej stosowaną izolacja jest tu znowu wełna mineralna. Dodatkowo powierzchnie rur zaleca się malować ogniochronną farbą.

Wykonanie ogniochronnych zabezpieczeń przejść instalacyjnych należy bezwzględnie zlecić doświadczonej firmie, a wykończone prace trzeba poddać kontroli odpowiednich organów nadzoru budowlanego.