Podstawowe problemy konstrukcji budowlanych

Jak ważne jest bezpieczeństwo konstrukcji budowlanych, nie trzeba nikogo przekonywać. Jeden mały błąd w projekcie może doprowadzić do skutków, które przyniosą kolejne nakłady finansowe. Aby się przed tym zabezpieczyć, należy świeżo wybudowany obiekt poddać odpowiedniej diagnostyce, którą zajmują się wyspecjalizowane firmy. W czym mogą one pomóc i jakie są najczęstsze problemy w projektach budowlanych? Poniżej najważniejsze z nich.

konstrukcje budowlane

Wady materiałowe oraz błędy projektowe i wykonawcze

Konstrukcje budowlane nie są wieczne i często ulegają uszkodzeniom. Mogą się do nich przyczynić m.in. wady materiałowe, błędy projektowe lub wykonawcze, zaniedbania związane z utrzymaniem, uszkodzenia eksploatacyjne lub degradacja konstrukcji.

Wady materiałowe są wykrywane podczas specjalnych ekspertyz i pomiarów na obiekcie. Ich stwierdzenie wymaga również pobrania próbek do badań laboratoryjnych. Przyczyną takich wad może być wbudowanie uszkodzonego materiału lub o niższych niż wymaganych parametrach technicznych. Wiąże się to pośrednio z błędami projektowymi i wykonawczymi, które mogą dodatkowo wymagać przeprowadzenia przeglądu całej konstrukcji i analizy projektu technicznego.

Zaniedbania związane z utrzymaniem

Administratorzy obiektów często zaniedbują wymagania prawa budowlanego, które nakazuje wykonywać przeglądy okresowe budynków. Uszkodzenia wyposażenia oraz elementów konstrukcyjnych (brak zapewnienia drożności i szczelności systemu odwodnienia oraz usuwania przecieków i śniegu po intensywnych opadach) wynikają w głównej mierze z niewystarczającego zakresu prac utrzymaniowych, opóźnionego ich wykonania lub zaniechania. Prowadzi to do kosztownych remontów lub wymiany całych elementów konstrukcji.

Uszkodzenia związane z eksploatacją i korozją

Naturalnym uszkodzeniem budynków są oddziaływania eksploatacyjne. Wszelkiego rodzaju pęknięcia, rysy, zmiażdżenia, ubytki i zerwanie prętów zbrojeniowych wynika z przeciążenia, uderzeń, wibracji, drgań, przemieszczeń lub oddziaływania ognia wskutek pożaru. Niszczenie struktury betonu może być spowodowane również przez oddziaływanie naturalnych czynników środowiska zewnętrznego, m.in. korozję chemiczną lub mrozową betonu. Pierwsza z nich powoduje uszkodzenia na skutek rozpuszczania i wymywania rozpuszczalnych składników betonu. Druga – na skutek zamrażania i odmrażania się wody wnikającej w pory betonu.

Definiowaniem przyczyn uszkodzeń konstrukcji budowlanych, a także opracowaniem projektów remontów badanych obiektów zajmują się specjalistyczne firmy diagnostyczne. Jedną z nich jest BARG Diagnostyka Budowli Sp. z o.o., która dokonuje badań elementów konstrukcyjnych oraz całych obiektów w celu określenia stateczności, stopnia zużycia, zaawansowania procesów korozyjnych oraz izolacyjności cieplnej.