Prawa i obowiązki kierownika budowy

Nadzór nad pracami na budowie sprawuje jej kierownik. Nie każdy jednak wie, jakie ma zadania i obowiązki, a czego ma prawo wymagać i o co może wnioskować. Rola kierownika budowy jest nieoceniona, zwłaszcza jeśli jest to osoba z zewnątrz. Bezstronność pozwala na kompetentną i profesjonalną ocenę postępu robót oraz tego, czy wszystko odbywa się w zgodzie z projektem oraz harmonogramem. A co dokładniej należy do obowiązków takiej osoby?

kierownik budowy

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownik budowy formalnie przejmuje nadzór nad nią od inwestora i ma za zadanie zadbać o odpowiednie zabezpieczenie terenu. Jego działania są wielokierunkowe: prowadzi dokumentację, ale musi być na bieżąco z przebiegiem prac, aby kontrolować, czy wszystko jest wprowadzane zgodnie z projektem i wszystkimi dokumentami.

Kierownik budowy ma prawo do wstrzymania robót, jeżeli ich kontynuowanie zagrażałoby bezpieczeństwu lub jeśli są wykonywane inaczej, niż zakłada projekt. Jest on też instancją potwierdzającą sprawdzenie wszystkich instalacji i urządzeń przed oddaniem budowy do odbioru. Przygotowuje także dokumentację powykonawczą obiektu, która jest niezbędna do zakończenia wszystkich prac. Zadaniem kierownika budowy jest wreszcie samo zgłoszenie obiektu do odbioru i tym samym poświadczenie, że wszystko zostało wykonane w zgodzie z projektem i przepisami, a także potwierdzenie, że sam teren prac został należycie uporządkowany po ich ukończeniu.

Kierownik budowy ma prawo do wnoszenia swoich sugestii dotyczących ewentualnych zmian w projekcie, jednak sama decyzja, czy wziąć je pod uwagę, należy jedynie do samego projektanta. Można więc powiedzieć, że sprawuje on nadzór nad pracami i jest niejako „okiem inwestora” na plac budowy. Dlatego kierownikiem musi być osoba wszechstronna – obeznana zarówno z przepisami, jak i z tym, jak przebiega sam proces budowy.

Gdzie szukać dobrego kierownika budowy?

Jak mówi specjalista z firmy INSBUD, nadzór jest niezbędny, aby uchronić inwestora przed dodatkowymi kosztami budowy, które wynikają z błędów czy niedopatrzeń. Wykrycie usterek na wczesnym etapie praca jest niezbędne, aby uniknąć późniejszych problemów. Kierowanie budowami powinno zostać powierzone firmom z wieloletnim doświadczeniem i zatrudniających wykwalifikowanych fachowców. Dzięki temu zlecający budowę będzie miał pewność, że wszystko będzie w jak najlepszym porządku – począwszy od zgodności z projektem aż do ostatnich etapów, czyli odbiorów technicznych. Wybór kompetentnych ekspertów daje pewność, że i formalności, i same roboty budowlane będą pod pełną kontrolą.

śr. ocena 0 / głosów 0