Profesjonalny sprzęt gaśniczy

Profesjonalny, podręczny sprzęt gaśniczy to elementy, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo przeciwpożarowe i uporać się z pożarem, zanim obejmie on większy obszar, bardzo często eliminując tym samym zagrożenie życia i zdrowia innych osób, a także znacznie ograniczając skalę zniszczeń. Wobec tego, jakie rodzaje sprzętu gaśniczego wyróżniamy i jak prawidłowo je stosować?

Najważniejsze cechy sprzętu gaśniczego 

Podręczny sprzęt gaśniczy ma za zadanie przede wszystkim stłumić pożar w zarodku i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się. Dlatego też powinien on być łatwo dostępny oraz nieskomplikowany w użyciu, tak, aby każdy mógł w razie wystąpienia pożaru z niego skorzystać. 

Podczas rozmieszczania podręcznego, profesjonalnego sprzętu gaśniczego należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, aby był on umieszczony w widocznych miejscach, najlepiej oznaczonych w charakterystyczny sposób zgodnie z Polskimi Normami. 

W przypadku budynków kilkupiętrowych na każdym z pięter sprzęt gaśniczy powinien być umieszczony w tym samym, wyznaczonym miejscu, co pozwoli uniknąć chaosu podczas wystąpienia pożaru. 

Istotne jest także to, aby dostęp do sprzętu gaśniczego wynosił minimum 1 metr szerokości, a on sam nie powinien być ulokowany bezpośrednio przy źródłach ciepła czy innych elementach narażających go na zniszczenia mechaniczne. 

Rodzaje i zastosowanie sprzętu gaśniczego 

Wśród podręcznych sprzętów gaśniczych wyróżnić można przede wszystkim gaśnice, szafki hydrantowe oraz koce gaśnicze. Każdy z nich przeznaczony jest do innego zastosowania w sytuacji wystąpienia pożaru. Dlatego też, aby móc je odpowiednio zastosować, warto zapoznać się z ich charakterystyką i przeznaczeniem. 

Gaśnice 

Najbardziej powszechnym podręcznym sprzętem gaśniczym są wszelkie gaśnice, które cechują się wysoką skutecznością i łatwością użycia. Ich rodzaje można podzielić ze względu na zastosowany w nich środek gaśniczy

Wobec tego wyróżnia się:

  • Gaśnice wodno-pianowe oznaczane, jako GWM przeznaczone są do gaszenia papieru, drewna, węgla, tkanin oraz tworzyw sztucznych. 
  • Gaśnice proszkowe oznakowane, jako GP, przeznaczonego są do gaszenia pożarów z grupy ABC, czyli cieczy palnych, gazów palnych oraz elementów wymienionych w powyższym podpunkcie. 
  • Gaśnice śniegowe oznaczone, jako GS, sprawdzające się podczas gaszenia płonących substancji ciekłych takich jak benzyna, oleje, smoła oraz gazy, 
  • Gaśnice mgłowe, będące nowoczesnymi gaśnicami pozwalającymi na gaszenie elementów pozostających pod napięciem elektrycznym, olejów oraz odzieży na ludziach. 

Koce gaśnicze

Innym rodzajem sprzętu gaśniczego są z kolei koce gaśnicze służące do odcinania dopływu powietrza do płonących elementów. Wykonywane są one najczęściej z włókna szklanego. Ich użycie polega na szczelnym okryciu płonącego materiału i wyeliminowaniu rozprzestrzeniania się płomieni. 

Szafki hydrantowe

Do podręcznego sprzętu gaśniczego zaliczane są także szafki hydrantowe, a właściwie umieszczone w nich zawory hydrantowe podłączone do instalacji wodnej w budynku oraz węże pozwalające na przeprowadzenie akcji gaśniczej, zanim dojadą na miejsce pożaru odpowiednie służby. 

Jak używać sprzętu gaśniczego?

Obecność w obiektach użyteczności publicznej oraz budynkach wielokondygnacyjnej profesjonalnych sprzętów gaśniczych regulowana jest w naszym kraju przepisami prawa, wśród których wyróżnić można między innymi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. 

Sama obecność gaśnic, koców gaśniczych czy szafek hydrantowych to jednak zbyt mało, aby zapewnić bezpieczeństwo w razie wystąpienia pożaru. Istotna jest bowiem także świadomość tego, jak używać tego typu sprzętu. Właśnie o tych kwestiach opowiedział w rozmowie z nami specjalista z firmy oferującej profesjonalny sprzęt gaśniczy Pirotoks sp. z o.o.

Najważniejszą zasadą podczas używania podręcznego sprzętu gaśniczego jest zadbanie o własne bezpieczeństwo. Dlatego też przed przystąpieniem do gaszenia pożaru istotne jest oszacowanie ryzyka takiego działania, zaalarmowanie odpowiednich służb wykonując telefon pod numer alarmowy 998 lub 112, a także poinformowanie osób znajdujących się w płonącym obiekcie o pożarze. W razie możliwości warto także poprosić o pomoc inne osoby, które pomogą w opanowaniu pożaru. Ważne jest także to, aby dobrać odpowiedni sprzęt gaśniczy do typu pożaru. W żadnym wypadku do gaszenia substancji oleistych oraz ropopochodnych nie powinno się bowiem stosować gaśnic wodnych ani wody z węży gaśniczych. 

W przypadku podręcznego, profesjonalnego sprzętu gaśniczego należy także pamiętać o jego regularnym serwisowaniu i przeglądach, które w razie zagrożenia pożarowego zapewnią jego pełną sprawność i gotowość do użycia. 

śr. ocena 0 / głosów 0