Przygotowywanie dokumentacji geologicznej

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz Prawa geologicznego i górniczego rozpoczęcie budowy wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Aby uzyskać takie pozwolenie, należy złożyć w urzędzie wniosek opatrzony rzetelnie sporządzoną dokumentacją geologiczno-inżynierską.

dokumentacja geologiczna

Czemu służy dokumentacja geologiczna?

Sporządzenie dokumentacji geologicznej dla inwestycji budowlanej to nie tylko wymóg prawny, ale też duża korzyść dla samego inwestora – przekonuje nasz rozmówca z P.P.U.H. „Geotest”. Firmy zajmujące się badaniem gruntu pod prace budowlane nie ograniczają się do przekazania zleceniodawcy kompletu dokumentów zawierających suche fakty, ale służą też praktycznymi wskazówkami, które ułatwiają prace i pomagają uniknąć niespodzianek, które mogłyby utrudnić i opóźnić postęp budowy.

Przygotowanie do robót geologicznych

Dokumentację geologiczną opracowuje się w oparciu o „Projekt robót geologicznych”, który zawiera informacje na temat planowanej budowli, takie jak rodzaj, wielkość oraz sposób posadowienia. Dopiero na podstawie analizy danych projektowych możliwe jest opracowanie planu prac terenowych i laboratoryjnych, wchodzących w skład robót geologicznych.

Część tekstowa dokumentacji geologicznej

Dokumentacja geologiczna składa się z 2 części: tekstowej i graficznej. Część tekstowa opisuje dokładne położenie badanego terenu, morfologię, ogólną charakterystykę oraz budowę geologiczną regionu. Opis wyszczególnia warunki warunki gruntowe i wodne na badanej działce budowlanej.

Oprócz samego opisu faktów znajdują się tu wnioski podsumowujące badania, a wśród nich zalecenia i wytyczne dotyczące właściwego sposobu budowy fundamentów, melioracji, a także prawidłowych parametrów geotechnicznych dla wszystkich warstw gruntu w podłożu.

Część graficzna dokumentacji geologicznej

Część graficzna dokumentacji geologicznej zawiera przede wszystkim mapy i tabele w formie załączników – wyjaśnia ekspert z firmy „Geotest”. Znajdują się tu m.in. mapy: lokalizacyjna terenu, dokumentacyjna, warunków geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych, a także: karty sondowań czy przekroje geologiczno-inżynierskie.

Rzetelnie przygotowana dokumentacja geologiczna jest nie tylko niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę, ale także stanowi podstawę powodzenia realizacji budowy.