Rodzaje gąsienic wykorzystywanych w koparkach

Obecność koparki jest nieodzowna podczas wykonywania dowolnych robót ziemnych i większości prac budowlanych. Maszyny tego typu łatwo rozpoznać po charakterystycznym wysięgniku zakończonym łyżką. Inną cechą odróżniającą maszyny do robót budowlanych, w tym koparki, od innych pojazdów jest specyficzny układ bieżny.

gasienice gumowe

Budowa gąsienicowego układu bieżnego

Podstawowy układ bieżny, jaki stosuje się w koparkach, spycharkach i innych pojazdach wykorzystywanych w pracach terenowych, zbudowany jest z zamkniętej taśmy gąsienicowej, która otacza koła nośne układu – wyjaśnia nasz rozmówca z P. H. BUDMAR.

Niezbędne jest także koło napędowe, będące niekiedy jednym z kół nośnych, choć częściej pełni ono wyłącznie swoją podstawową funkcję. Obrót koła nośnego wprawia w ruch gąsienicę, zazębiając się z zębami po wewnętrznej stronie taśmy. W bardziej skomplikowanych układach mogą występować także rolki napinające i podtrzymujące taśmę.

Rodzaje gąsienic

Podstawowy podział gąsienic wyróżnia taśmy modułowe i jednolite. Te pierwsze zazwyczaj wykonane są ze stali, przez co mają duży ciężar, a znaczna ilość połączeń między poszczególnymi elementami gąsienicy wpływa negatywnie na ich trwałość. Łączenia są najczęstszym miejscem powstawania uszkodzeń i przerywania taśmy, a co za tym idzie, unieruchomienia koparki.

Gąsienice jednolite wykonuje się ze specjalnych mieszanek gumowych. Powierzchnia wykonana z jednego kawałka pozbawiona jest więc wrażliwych na uszkodzenia złączeń. Miękki materiał umożliwia elastyczne poruszanie się pojazdu w nieprzyjaznym terenie, a znajdujące się po wewnętrznej stronie gąsienicy wzmocnienia ze stali sprawiają, że taśma z powodzeniem obsługuje nawet bardzo ciężkie pojazdy.

Rodzaje gąsienic gumowych

Gumowe gąsienice do koparek różnią się między sobą przede wszystkim wymiarami całkowitymi, rodzajem zastosowanego bieżnika, a czasem również składem mieszanki gumowej. Wybór odpowiedniej gąsienicy dyktowany jest modelem koparki oraz warunkami terenowymi planowanych robót.