Rodzaje pomieszczeń sanitarnych

Pod terminem „pomieszczeń sanitarnych” rozumieć należy różnego rodzaju pomieszczenia stworzone w celach dbałości o higienę, najczęściej spotykane to szatnie, toalety, umywalnie i pomieszczenia natryskowe. Spotkać je możemy w zakładach pracy i placówkach edukacyjnych lub w obiektach użyteczności publicznej – na basenach lub centrach handlowych. Pomieszczenia takie jak szatnie czy toalety powinny być urządzone oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

pomieszczenia sanitarne

Szatnia

Pomieszczenia przeznaczone do zmiany odzieży powinny charakteryzować się odpowiednim stopniem izolacji, zabezpieczającym je przed nadmierną wilgocią oraz utratą ciepła. Ponadto szatnia powinna mieć powierzchnię i wyposażenie dostosowane do liczby osób z nich korzystających (np. w szatniach w zakładach pracy każdy pracownik na zmianie powinien posiadać własną szafkę, szatnia powinna być wyposażona w miejsca siedzące dla co najmniej połowy pracowników na zmianie)

Umywalnie i pomieszczenia natryskowe

Umywalnie i pomieszczenia natryskowe powinny być dość przestronne, by zapewnić płynność przemieszczania się pracowników. Ilość umywalek oraz kabin prysznicowych powinna być dostosowana zarówno do ilości pracowników zatrudnionych na zakładzie, jak i charakteru przeprowadzanych w nim prac. W przypadku prac brudzących lub narażających na kontakt z substancjami szkodliwymi, w umywalni powinna znaleźć się przynajmniej jedna umywalka na pięciu pracowników. Urządzenia sanitarne powinny być podłączone do bieżącej wody, ciepłej oraz zimnej.

Toalety

Na każdej kondygnacji zakładu pracy powinny znaleźć się pomieszczenia przeznaczone na toalety dla personelu (wyjątkiem są sytuacji, kiedy na jednej kondygnacji pracuje mniej niż 10 pracowników, wtedy toalety mogą znajdować się najdalej na sąsiedniej kondygnacji). Odległość toalet od stanowisk pracy nie powinna przekraczać 75 metrów w zamkniętych pomieszczeniach oraz 125 metrów na otwartej przestrzeni (np. placach budowy). Toalety powinny posiadać wydzielone pomieszczenie wejściowe, w którym znajdą się umywalki. Zgodnie z przepisami w toalecie męskiej powinna znaleźć się przynajmniej jedna miska ustępowa oraz pisuar na 30 mężczyzn zatrudnionych w zakładzie oraz przynajmniej jedna miska ustępowa na 20 kobiet zatrudnionych w zakładzie.

Każde z wymienionych pomieszczeń powinno być wyposażone w odpowiednie meble, takie jak szafki, blaty czy kabiny natryskowe – ich wiodącym producentem na polskim rynku jest firma Sanipol.