Rodzaje robót ziemnych

Każda budowa to sprawa nieco bardziej skomplikowana niż się wydaje. Pierwszym działaniem, jakie trzeba podjąć, jest przygotowanie podłoża pod budynek. Bez tego etapu budowa nie może się odbyć. Wszystkie prace z tym związane wchodzą w skład terminu „roboty ziemne”. Na czym one dokładnie polegają i dlaczego są tak istotnym elementem podczas procesu powstawania nowych budynków?

Co to są roboty ziemne?

Podstawą robót ziemnych jest podejmowanie działań związanych z gruntem. W ich skład wchodzi usuwanie, wydobywanie lub kształtowanie ziemi na placu budowy. Roboty ziemne są konieczne, gdy w grę wchodzą fundamenty budowli naziemnych lub budowle i instalacje podziemne. Są ważne również podczas kształtowania terenu. Mogą być konieczne nie tylko wtedy, kiedy w planach jest postawienie budynku. Czasem grunt musi być zagęszczony po to, aby zbudować na nim drogę.

Jak wyjaśnia pracownik firmy Wronkop: jedną z prac jest przygotowywanie gruntu pod zbiorniki wodne, takie jak oczka czy stawy. Do robót ziemnych wykorzystuje się zazwyczaj koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, wywrotki oraz spycharki.

Roboty ziemne przed budową domu

Dobrze przeprowadzone roboty ziemne to podstawa jakości wykonania domu oraz bezpieczeństwa jego użytkowania. Najczęstszym rodzajem prac jest oczywiście kopanie fundamentów. Co ciekawe, zdarza się, że ten etap jest wykonywany ręcznie, ponieważ na niektóre tereny trudno wjechać ciężkim sprzętem. Wszystko zależy od warunków terenowych, rodzaju gleby, a także wód gruntowych. Przed wykopaniem fundamentów konieczne jest najpierw zaplanowanie, w którym miejscu na działce znajdzie się budynek. Następnie usuwa się humus, czyli warstwę ziemi roślinnej. Potem, po ponownym zaznaczeniu zakresu prac, można przejść do wykopu fundamentów.

Wykopy i nasypy

Roboty ziemne można umownie podzielić na wykopy i nasypy. Wykopy to prace podziemne, które polegają na usuwaniu gruntu. Wykonuje się je nie tylko po to, żeby położyć fundamenty, ale również pod różnego rodzaju instalacje, w związku z którymi pod ziemią muszą znaleźć się kable lub rurociągi. Wykopy wykonuje się również przy budowie dróg i linii kolejowych oraz przy tworzeniu sztucznych zbiorników wodnych. Nasyp jest konieczny np. wtedy, gdy podłoże, na którym ma być postawiony dom jest niestabilne.  Usuwa się wówczas warstwy mułu czy torfu i zastępuje się je trwalszym materiałem. Kolejnym przypadkiem stosowania nasypów jest sytuacja, kiedy trzeba postawić budynek wyżej niż wody gruntowe. Nasypy mogą być trwałe lub tymczasowe.

śr. ocena 5 / głosów 1